Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

PEP training: samen bouwen

4 Oktober, 2017 - 09:30
Plaats: 
Theologische Universiteit Kampen

Samen bouwen aan de kern van de kerk

  • De vruchtbare samenhang tussen geloofsopbouw en gemeenteopbouw
  • Luisteren naar en antwoorden op Gods bedoelingen, beloften en opdrachten voor geloofs- en gemeenteopbouw
  • Het Evangelie vertalen naar beleid inzake pastoraat, liturgie, diaconaat, missionair werk en financieel beheer
  • Ontwerp van een opbouwplan voor de eigen gemeente
  • Vruchtbaar omgaan met verschillen en geschillen
  • De missionaire betekenis van een gemeente voor haar omgeving

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor predikanten en kerkenraadsleden. Deelname door predikant én een kerkenraadslid is aan te bevelen. 

Docenten

- Jelle de Kok
- Hugo Bos  

Praktische gegevens

Datum 

4 oktober, 15 november 2017, 17 januari, 14 februari, 21 maart, 25 april 2018, 9.30-15.30 uur

Locatie

Theologische Universiteit Kampen 

Omvang 

3,5 of 2 EC 

Aantal deelnemers 

min. 10 - max. 15 

Inschrijven tot 

4 september 2017 

 Meer informatie & inschrijven

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband