Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Proef-editie nieuw GGG-materiaal over Petrus beschikbaar

Het nieuwe jaarthema voor de groeigroepen voor 2017/2018 is 'De hoop die in ons leeft'. Download nu alvast de proef-editie!

Groeigroepen aan de slag met Petrus

Er is een proefeditie beschikbaar van het nieuwe gespreksmateriaal voor groeigroepen voor seizoen 2017/2018 met als thema ‘De hoop die in ons leeft’. Het materiaal is samengesteld op basis van de eerste brief van Petrus, een brief waar je veel van je eigen leven in zult herkennen. 

  • Download hier de proef-editie van het nieuwe materiaal (2017 - 2018) 'De hoop die in ons leeft'

Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door het nieuwe boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie. In het boekje worden ook ‘Hoopvolle verhalen’ opgenomen van christenen in kerk en samenleving.

Al meer dan 15 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN. Het boekje zal in juli uitkomen bij het Evangelisch Werkverband.

Trainingsdag voor kring- en groepleiders 'Geloven in kleine kring'

Leiding geven aan een kleine groep (wijkkring, groepgroep) is een voorrecht en een uitdaging. Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseren we een landelijke trainingsdag (vernieuwd concept) om je toe te rusten voor deze taak in jouw gemeente. 'Geloven in kleine kring' is een trainingsdag met een scala aan workshopmogelijkheden om je visie op en vaardigheden voor de kleine kring verder te versterken.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband