Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Bestel nu nieuwe GGG-materiaal over Petrus

Het nieuwe jaarthema voor de groeigroepen voor 2017/2018 is 'De hoop die in ons leeft'. Bestel nu of download de proef-editie!

 

Groeigroepen aan de slag met Petrus

Het nieuwe groeigroep-materiaal voor seizoen 2017 - 2018 is nu te bestellen en zal vanaf juli verkrijgbaar zijn bij het EW en de christelijke boekhandels. Het jaarthema is 'De hoop die in ons leeft' en gaat over de eerste brief van Petrus. 

Ook is er een proefeditie beschikbaar van het nieuwe gespreksmateriaal.

Petrus
Het materiaal is samengesteld op basis van de eerste brief van Petrus, een brief waar je veel van je eigen leven in zult herkennen. Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door het nieuwe boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie. In het boekje worden ook ‘Hoopvolle verhalen’ opgenomen van christenen in kerk en samenleving. Al meer dan 15 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN.

Trainingsdag voor kring- en groepleiders 'Geloven in kleine kring'
Leiding geven aan een kleine groep (wijkkring, groeigroep) is een voorrecht en een uitdaging. Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseren we een landelijke trainingsdag (vernieuwd concept) om je toe te rusten voor deze taak in jouw gemeente. 'Geloven in kleine kring' is een trainingsdag met een scala aan workshopmogelijkheden om je visie op en vaardigheden voor de kleine kring verder te versterken.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband