Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

29 januari: EW Theologenconferentie

Het thema van deze EW Theologenconferentie is 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'.  

Op maandag 29 januari vindt de EW Theologenconferentie plaats met het thema 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'.

Een dag voor jou als predikant of kerkelijk werker met onderwijs dat aansluit bij het werk in de plaatselijke kerk en concrete handreikingen geeft over de praktijk van het werk van de Geest in gemeenteopbouw.

Allereerst zal ’s ochtends ds. Jelle de Kok uit Wilsum officieel worden bevestigd als predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk namens het Evangelisch Werkverband. Hierna zal hij spreken over het thema ‘Ruimte voor de Geest - handreikingen voor de praktijk van geloofs- en gemeenteopbouw’. Welke visie hebben we op het werk van de Heilige Geest in ons werk en in onze theologie? Welke blokkades kun je tegenkomen? Valt het werk van de Geest te structureren? In de praktijk van gemeenteopbouw zal hij handreikingen doen hoe je het werk van de Geest praktiseert en stimuleert in een traditionele setting? Ds. Jacques Helder, predikant in Scherpenzeel en voorzitter van de Lucasorde, zal hierop reflecteren.

’s Middags zal dr. Gerrit Vreugdenhil uit Gouda spreken over ‘De gemeente dienen in betoon van Geest en kracht’, waarin hij ook in gaat op de geestelijke strijd die dit met zich meebrengt. Hoe ga je om met strijd wanneer je meer ruimte geeft voor de Geest in de gemeente? Hoe ga je om met de pijlen van ontmoediging en verleiding die op je afkomen?

Daarnaast is er medewerking van Hans Maat, is er op meerdere momenten in het programma ruimte voor aanbidding, verwerking en gebed voor elkaar te bidden.

Locatie: Kerkelijk Centrum de Regenboog in Harderwijk
Datum en tijd: maandag 29 januari van 10:00 - 15:30 (9:30 inloop met koffie/thee)
Prijs: €25,- (EW-Partner) of €35,- (geen EW-Partner) 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband