Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

GGG

Leven met de Psalmen - GGG gespreksstof 2016 - 2017€8,95

Op zoek naar geschikt materiaal voor je groeigroep of bijbelkring? Laat je dit jaar aanmoedigen door de Psalmen!

Psalmen spreken de taal van poëzie en gebed. Het zijn geen droge uiteenzettingen. Poëzie danst en heeft de mogelijkheid tot het hart door te dringen. Psalmen zijn gebeden. Gebeden spreken niet allereerst óver God, maar mét God. Ze helpen je om ieder aspect van je leven neer te leggen bij en te bespreken met Hem die ons kent en liefheeft. Psalmen helpen ons om te leven met God.
details

Leven in het Koninkrijk - achtergronden€7,95

Leven in het koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de koning van het koninkrijk. Maar leven in het koninkrijk gaat nog een stap verder. Het verandert je leven!

Dit boekje met achtergrondinformatie biedt voor de gespreksleiders (en andere geïnteresseerden) inzicht in de context en geeft verdiepende informatie. 


details
Leven in het Koninkrijk - deelnemers€7,95Leven in het koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de koning van het koninkrijk. Maar leven in het koninkrijk gaat nog een stap verder. Het verandert je leven.

De zestien hoofstukken zijn dit jaar opgedeeld in drie delen:
1) Het koninkrijk is dichtbij: over de Koning, bekering en contact met de Koning
2) Verander nu je leven: de zeven hoofdzonden tegenover zeven deugden
3) De start en finish van het koninkrijk: het begin en einde van het koninkrijk


details
Leven in het Koninkrijk - uitnodigingskaarten€2,50

Deze Uitnodiging/Welkomskaart 'Leven in het koninkrijk' is te gebruiken om mensen uit te nodigen voor jouw GroeiGroep. 
De kaarten worden geleverd in een set van 20 stuks. Eén set kost € 2,50.
Op de achterzijde van de kaart kan je aangeven wanneer en waar de GroeiGroep bij elkaar komt.
details

Over de grens met Paulus - Deelnemers€6,95Het nieuwe Groeigroepmateriaal voor het seizoen 2014-2015! We gaan 'Over de Grens met Paulus', omdat hij één van de meest opzoenbarende en invloedrijke leerlingen was van Jezus. Hij veranderde van een vijand tot volgeling. Dit jaar lopen we met Paulus mee en lezen uit het boek Handelingen.
De programma's zijn dit jaar korter en kernachtiger. Nieuw zijn de Do Events: learning by doing, zoals Jezus ook onderwijs gaf aan Zijn discipelen.
Over de grens met Paulus - Achtergronden€7,95Het nieuwe Groeigroepmateriaal voor het seizoen 2014-2015! We gaan 'Over de Grens met Paulus', omdat hij één van de meest opzoenbarende en invloedrijke leerlingen was van Jezus. Hij veranderde van een vijand tot volgeling. Dit jaar lopen we met Paulus mee en lezen uit het boek Handelingen.
De programma's zijn dit jaar korter en kernachtiger. Nieuw zijn de Do Events: learning by doing, zoals Jezus ook onderwijs gaf aan Zijn discipelen.
Let op: dit boekje is voor de gespreksleiders
Over de grens - Uitnodigingskaarten€2,50Deze Uitnodiging/Welkomskaart 'Over de grens met Paulus' kunt u gebruiken om mensen uit te nodigen voor uw GroeiGroep.
De kaarten worden geleverd in een set van 20 stuks. Eén set kost € 2,50
Op de achterzijde van de kaart kunt u aangeven wanneer en waar de GroeiGroep bij elkaar komt.

De Uitnodiging/Welkomskaart hoort dus bij het GGG materiaal van seizoen 2014-2015 'Over de Grens' wat verder bestaat uit:
details
Leven door de Geest - Deelnemers€6,95

Dit boekje bevat gespreksstof voor de deelnemers voor 16 bijeenkomsten. Als leerlingen (discipelen) van Jezus willen we leren leven door de Geest.

In 16 hoofdstukken komen worden vier kernthema's uitgewerkt:
1. kennismaken met persoon en werk van de heilige Geest;
2. vervulling door en inwoning van de heilige Geest;
3. leven in de kracht van de heilige Geest (onze gaven en passie inzetten in Zijn dienst)
4. leren luisteren naar de heilige Geest (bijv. rond genezing en bevrijding en het beoefenen van gerechtigheid)
details

Leven door de Geest - Uitnodigings kaart€2,50

Deze Uitnodiging/Welkomskaart 'Leven door de Geest' kunt u gebruiken om mensen uit te nodigen voor uw GroeiGroep. 

De kaarten worden geleverd in een set van 20 stuks, een set kost € 2,50
details

Geloven in méér! - Deelnemers€1,00

Dit boekje bevat gespreksstof voor de deelnemers voor 16 bijeenkomsten. Het gaat in het eerste blok over de basisvragen van het geloof, ook voor zoekers die voor het eerst aan de groeigroep deelnemen. De volgende blokken gaan dieper in op de vragen wie God is (II), wat het voor een mens betekent om te geloven in God (III), en over de hoop die dit geeft (IV).
details

Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband