Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

GGG-Specials

Recht uit het hart€4,50

Een GGG-Special bedoeld voor muziekteams in de gemeente. Dit boekje is ontstaan vanuit het verlangen om deze muziekteams te inspireren. Muziekteams zijn vaak druk bezig met repeteren en musiceren, maar willen ook graag bezig zijn met wat hen van binnenuit drijft. Is het mogelijk met elkaar tijd en aandacht te vinden voor de Heer, voor onderlinge ontmoeting en bemoediging? Hoe kunnen wij muziek maken recht uit het hart?

Deze GGG-Special is tot stand gekomen in samenwerking met de Bethelgemeente in Drachten.

De aangeboden programma’s zijn uitgebreid getest in de Bethelgemeente in Drachten.
details

De geïnspireerde Kerkenraad€5,45

Een GGG-Special over hoe een kerkenraad een plek zijn van inspiratie, geloofsopbouw en bemoediging kan zijn

Studiemateriaal voor kerkenraden dat hen helpt om naast de noodzakelijke organisatorische zaken ook tijd en aandacht te vinden voor de Heer en voor elkaar.
details

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband