Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Karpos Leerhuis

Karpos Leerhuis - Leven met Moslims DVD€1,00

Hoe kijken we naar mensen die moslims zijn? Laten we ons leiden door angst? Of beseffen we dat Gods liefde en genade er ook voor hen zijn? Soms gedragen christenen zich als Jona. Ze zijn geroepen om getuigen te zijn, ook naar de moslimgemeenschap toe. Maar ze lopen er in de praktijk soms met een boog omheen.


details

Karpos Leerhuis - Royaal Leven€1,00

Dit deeltje in de Karpos Leerhuis reeks heeft een diaconale insteek. In enkele bijeenkomsten kan specifiek nagedacht en gesproken worden over bijbels rentmeesterschap, geld en goed. Deze module is ontstaan in samenwerking met Crown Life.
details

Karpos Leerhuis - Bouwen aan een biddende gemeente€1,00

Deze cursusmodule is geschreven door drs. Jan Minderhoud, lid van de Werkgroep Gebed van het Evangelisch Werkverband. Deze werkgroep droomt ervan dat de kerk een plaats van gebed is. Een plek waar mensen leren bidden en mensen op de bres staan in gebed. Een plaats van voorbede en zegening. Een plek ook van verootmoediging. Er is in de geschiedenis van de kerk nooit een opwekking ontstaan zonder dat er sprake was van mensen die zich verootmoedigden voor God en zich toewijdden aan het gebed.
details

Karpos Leerhuis - Zending vandaag€1,00

Nederland is een zendingsland. Maar Nederland is een stipje op de wereldkaart.

De uitdaging van Jezus voor de kerk is: Ga heen in de hele wereld.

In deze module van het Karpos Leerhuis denken we vooral na over wereldzending.

De vragen die in drie bijeenkomsten aan de orde komen zijn:

 • Wat is zending?
 • De roeping van de kerk
 • Mijn roeping

De cursus geeft ZWO, zendingscommissies e.d. prachtig materiaal om een breder gedeelte van de gemeente te informeren over de kansen van de zending. 


details
Karpos Leerhuis - Groeien in lofprijzing en aanbidding€1,00

In veel kerkelijke gemeenten groeit het verlangen naar verdieping van de lofprijzing en aanbidding: hoe geef je daar gestalte aan in de plaatselijke gemeente? 

Ronald Koops heeft hier voor het Karpos Leerhuis een speciale module over geschreven.

In deze cursus behandelt hij de vragen:

 • Wat is lofprijzing en aanbidding?
 • Wat is de kracht van muziek?
 • Hoe geef je lofprijzing en aanbidding een plaats in de eredienst?
  details
Karpos Leerhuis - Kom Heilige Geest….€5,45

Persoon en werk van de Heilige Geest vormen wellicht in onze kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige.

Deze Karpos Leerhuis Cursus module is opgebouwd rond drie onderwerpen voor drie cursusavonden:

 • Kom Heilige Geest: er wordt benadrukt wíe de Heilige Geest is en wat Zijn werk is, ook voor ons vandaag.
 • Vernieuw uw kerk: hier bekijken we wat de gemeente in Efeze leert over persoon en werk van de Heilige Geest en wat wij daarvan kunnen leren voor de kerk vandaag.
 • Vernieuw mijn leven: geestelijke vernieuwing begint in ons eigen leven. Hoeveel ruimte is er voor Gods Geest in de werkelijkheid van ons bestaan? Durven we ons daarvoor open te stellen?
  details
Karpos Leerhuis - Genezing (inclusief CD)€1,00

Genezing: de plaats van genezing in de kerk vandaag. Het onderwerp‘genezing’ is in veel gemeenten wat ondergesneeuwd. Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom men nogal terughoudend is om over dit thema te spreken. Toch heeft de Bijbel ons nog steeds wat te zeggen over ziekte en genezing. Deze module wil aan de hand van de Bijbel het gesprek rondom ziekte en genezing op gang brengen.


details
Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband