Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Overige publicaties

Bouwstenen Bijbel School Deelnemersmap - Jaar 1€40,00

Deelnemersmap voor het eerste jaar Bouwstenen Bijbelschool  

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 242 (bij aanvang van de Cursus)


details

Bouwstenen Bijbel School Deelnemersmap - Jaar 2€40,00

Deelnemersmap voor het tweede jaar Bouwstenen Bijbelschool  

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 310 (bij aanvang van de cursus). 


details

Bouwstenen Bijbel School Docentenmap - Jaar 1€60,00

Docentenmap voor het eerste jaar Bouwstenen Bijbelschool

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 380  


details

Bouwstenen Bijbel School Docentenmap - Jaar 2€60,00

Docentenmap voor het tweede jaar Bouwstenen Bijbelschool

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 452 


details

Manifest 2010€1,00

Vijftien jaar geleden werd het eerste Evangelisch Manifest geschreven vanuit het verlangen van het EW naar geestelijke vernieuwing voor de Protestantse Kerk in Nederland. Bij haar 15-jarig jubileum is de voortdurende noodzaak van geestelijke vernieuwing opnieuw vastgelegd in een Manifest. 
details

Vernieuwing in de liturgie€3,95

De zondagse eredienst vormt voor velen het hart van het kerkelijk leven. Samen brengen we onze lofprijs, dankbaarheid, klacht en voorbede bij God. Het wordt spannend als meningen hoe dit vorm te geven haaks op elkaar staan en verlangens uiteengaan. Hoe zou het zijn als we in ons samenkomen God op authentieke en doorleefde wijze leren aanbidden en eren? Als we ruimte creëren voor een mix van in de geschiedenis verankerd geloof en eigentijdse expressie? Liturgische vernieuwing is niet iets dat door menselijke vindingrijkheid of creativiteit kan ontstaan.
details

Folder Protestantse Pioniers Plekken€0,00Hoe zou het zijn als elke (wijk)gemeente een nieuwe dochtergemeente start die nieuwe mensen op nieuwe manieren bij het evangelie bepaalt?  

Vanaf haar ontstaan in 1995 heeft het EW gestreefd naar een ‘proeftuingemeente', waar ruimte was om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.


details
Als de moederkerk zwanger wordt€4,95

Geheel herziene druk van het visie-boekje‘Als de Moederkerk zwanger wordt’. Centrale vraag hierin is: Hoe kan de kerk komen tot nieuwe vormen van gemeente-zijn; tot nieuwe kernen van geestelijk leven, zodat nieuwe groepen mensen bereikt kunnen worden met het evangelie en nieuwe vormen van kerk-zijn zich ontwikkelen binnen de kaders vande Protestantse kerk? Kan de moederkerk zwanger worden van nieuwe visie en dochtergemeenten voortbrengen?
details

EW informatie pakket€0,00

Een setje algemene informatie over het Evangelisch Werkverband.

 

 


details
Groeikansen€5,95

Een boekje met 25 inleidingen over beleidsmatige gemeenteopbouw bedoeld voor kerkenraden met (o.a.) inhoudelijke bezinning en visieontwikkeling.


details

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband