Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Overige publicaties

Folder Vernieuwing en Opbouw Gemeente€0,00Een gratis folder die beschrijft hoe het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland in de praktijk vorm geeft aan geestelijke vernieuwing van de PKN.
De folder werkt de drie kerngebieden die het Evangelisch Werkverband hierin onderscheid: Visie, Vorming en Vernieuwing, verder uit. 
details
Voortdurend Verlangen€19,95

Met de titel ‘Voortdurend Verlangen' wordt in dit boek (een vervolg op het 15 jaar geleden verschenen 'Vurig Verlangen') vernieuwd uitdrukking gegeven aan de continuïteit in de missie van het Evangelisch Werkverband. Ook na 15 jaar is de missie nog actueel, fris en levend: "Het Evangelisch Werkverband wil biddend zoeken naar en meewerken aan geestelijke vernieuwing binnen de Protestantse Kerk in Nederland."


details

Was er maar niets tussen hemel en aarde€13,50Paranormale verschijnselen brengen steeds meer mensen in problemen.

Ook in de wereld van het paranormale zie je door de bomen het bos niet meer. Het spirituele is ‘in'. Je kunt talloze cursussen volgen - vaak voor veel geld. Maar in de praktijk komen mensen er nogal eens door in moeilijkheden. Er is een schimmig gebied tussen hemel en aarde en juist door de nieuwsgierigheid van mensen worden daar heel wat brokken gemaakt.


details

Bouwstenen Bijbel School Deelnemersmap - Jaar 1€40,00

Deelnemersmap voor het eerste jaar Bouwstenen Bijbelschool  

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 242 (bij aanvang van de Cursus)


details

Bouwstenen Bijbel School Deelnemersmap - Jaar 2€40,00

Deelnemersmap voor het tweede jaar Bouwstenen Bijbelschool  

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 310 (bij aanvang van de cursus). 


details

Bouwstenen Bijbel School Docentenmap - Jaar 1€60,00

Docentenmap voor het eerste jaar Bouwstenen Bijbelschool

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 380  


details

Bouwstenen Bijbel School Docentenmap - Jaar 2€60,00

Docentenmap voor het tweede jaar Bouwstenen Bijbelschool

Schrijver(s) /Samensteller(s): Dhr. Leo van den Heuvel, Ds. Hans Eschbach

Pagina's: 452 


details

Manifest 2010€1,00

Vijftien jaar geleden werd het eerste Evangelisch Manifest geschreven vanuit het verlangen van het EW naar geestelijke vernieuwing voor de Protestantse Kerk in Nederland. Bij haar 15-jarig jubileum is de voortdurende noodzaak van geestelijke vernieuwing opnieuw vastgelegd in een Manifest. 
details

Vernieuwing in de liturgie€3,95

De zondagse eredienst vormt voor velen het hart van het kerkelijk leven. Samen brengen we onze lofprijs, dankbaarheid, klacht en voorbede bij God. Het wordt spannend als meningen hoe dit vorm te geven haaks op elkaar staan en verlangens uiteengaan. Hoe zou het zijn als we in ons samenkomen God op authentieke en doorleefde wijze leren aanbidden en eren? Als we ruimte creëren voor een mix van in de geschiedenis verankerd geloof en eigentijdse expressie? Liturgische vernieuwing is niet iets dat door menselijke vindingrijkheid of creativiteit kan ontstaan.
details

Folder Protestantse Pioniers Plekken€0,00Hoe zou het zijn als elke (wijk)gemeente een nieuwe dochtergemeente start die nieuwe mensen op nieuwe manieren bij het evangelie bepaalt?  

Vanaf haar ontstaan in 1995 heeft het EW gestreefd naar een ‘proeftuingemeente', waar ruimte was om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.


details

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband