Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Pionieren

Plant een kerk€5,00Plant een kerk - visie en inspiratie voor creatieve gemeentestichting is geschreven door Ronald van der Molen (pioniersbegeleider EW).

Inhoud:
Hoe bereik je mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord? Ronald van der Molen legt uit dat hiervoor een enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan nieuwe gemeentes nodig is. Hij laat zien dat gemeentestichting gebaseerd is op bijbelse principes en geeft praktijkvoorbeelden uit Nederland. Verder behandelt hij de fasen die doorlopen moeten worden bij het stichten van een nieuwe gemeente. Visionair en praktisch!


details
Folder Protestantse Pioniers Plekken€0,00Hoe zou het zijn als elke (wijk)gemeente een nieuwe dochtergemeente start die nieuwe mensen op nieuwe manieren bij het evangelie bepaalt?  

Vanaf haar ontstaan in 1995 heeft het EW gestreefd naar een ‘proeftuingemeente', waar ruimte was om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.


details
Als de moederkerk zwanger wordt€2,00

Geheel herziene druk van het visie-boekje‘Als de Moederkerk zwanger wordt’. Centrale vraag hierin is: Hoe kan de kerk komen tot nieuwe vormen van gemeente-zijn; tot nieuwe kernen van geestelijk leven, zodat nieuwe groepen mensen bereikt kunnen worden met het evangelie en nieuwe vormen van kerk-zijn zich ontwikkelen binnen de kaders vande Protestantse kerk? Kan de moederkerk zwanger worden van nieuwe visie en dochtergemeenten voortbrengen?
details

Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband