Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Karpos Leerhuis

vorming_karpos.jpg

Hoe zou het zijn om drie avonden één onderwerp te bestuderen en daar met elkaar over na te denken?

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

Cursus Leven in vrijheid

Leer bidden in de kracht van de Heilige Geest, leef in vrijheid en leer dit door te geven aan anderen. Klik hier voor info en cursusdata. 

BBS Trainingsdag

BBS Trainingsdag

Op zaterdag 29 augustus en zaterdag 5 september wordt van 13.00 tot 16.00 uur de trainingsdag voor docenten en coördinatoren van de Bouwstenen Bijbel School gehouden. De trainingsdag is een verplicht onderdeel voor iedere docent van de Bouwstenen Bijbel School.

We hebben gemerkt dat deelnemen aan de trainingsdag belangrijk is bij het opstarten van de Bouwstenen Bijbel School in de gemeente. Een eerste goede start is heel veel waard!

GGG Studie '15-'16

Leven in het Koninkrijk

Het Koninkrijk is dichtbij, geloof dit goede nieuws!
Toen Jezus aan de wereld verkondigde dat het Koninkrijk van God dichtbij was gekomen (Markus 1:15), wist niemand wat Hij daar precies mee bedoelde, maar de mensen zagen voor hun ogen dat zieke mensen beter werden en bevroren harten weer gingen kloppen. Hij liet iets zien van de overweldigende liefde van God toen hij stierf aan het kruis. Hij nodigt mensen uit binnen te gaan door de poort van het Koninkrijk die hij zelf geopend heeft. En: te leven in het Koninkrijk.

'50 dagen' bestel hier het nieuwe dagboek!

Dagboek 'Bidden in het Koninkrijk' is slechts €3,95 per stuk. Ervaar de kracht van dit gemeentebrede en organisatorisch gemakkelijke project.

Verslag EW Vernieuwingsfestival

14 mei was het EW Vernieuwingsfestival: de koningsdag van alle christenen! Lees hier het impressieverslag.

Learning by doing

Learning by doing

Gemeente Groei Groepen als oefenruimte

Naast de reguliere programma's die in het GGG materiaal zijn opgenomen, zoals de Bijbellezing en de gespreksvragen, is er in de nieuwe uitgave ‘Grenzen Verleggen' ook een nieuw programma opgenomen: learning by doing.

Hoe gaat het met de dominee?

Leer als predikant te bouwen aan een veerkachtige leefstijl. Samen met Xpand organiseert het EW een speciale studiedag op 12 januari. Geef u snel op!

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband