Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Groei-ochtenden

Ontmoeting, intervisie en toerusting voor GGG-coordinatoren en toerusters in Noord-Oost Nederland.

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

There is More 2017

Van donderdag 7 tot zaterdag 9 september 2017 organiseren we opnieuw de There is More leidersconferentie met dr. Randy Clark en dit jaar ook met dr. Sam Storms.

Training 'In Christus verbonden'

Een vijfdaagse training voor predikanten, kerkelijk werkers en andere leiders in de kerk over innerlijke genezing en bevrijding (nog enkele plekken!).

Overige praktische info

Benodigde faciliteiten

• Een geschikte ruimte (in het kerkgebouw) waar de deelnemers in groepjes van 4-5 aan een tafel kunnen zitten (Advies: maximum aantal deelnemers 30, dus 6 groepjes van 5)
• Beamer en projectiescherm
• Muzikale begeleiding (bv een piano en een pianist)


Evaluatie

Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers een korte enquête via de mail toegestuurd.

Opzet en inhoud

Opzet cursus Luisteren naar Gods stem

Bij de opzet van de cursus zijn de volgende randvoorwaarden voor de cursus gesteld:
• Basis van discipelschap
• Aansluiten bij PKN doelgroep
• Laagdrempelig
• Theologisch verantwoord
• Gebruik van NBV vertaling

Cursus Luisteren naar Gods stem

Cursus Luisteren naar Gods stem

Bij het onderzoek rondom de cursus en het thema ‘persoonlijke voorbede' bleek dat veel gemeenteleden in een ‘doorsnee-PKN-gemeente' weinig ervaren van Gods aanwezigheid in hun leven, of zich hier niet van bewust zijn. Er is daardoor ook meestal geen sprake van een intieme, persoonlijke relatie met God. Dit belemmert het groeien in geloof en in discipelschap.
Om deze reden is de cursus ‘Luisteren naar Gods stem' ontwikkeld.

Groeigroepen aan de slag met Petrus

Het nieuwe jaarthema voor de groeigroepen voor 2017/2018 is bekend: 'De hoop die in ons leeft'.

EW-partner worden

Word EW-Partner (en ontvang meteen 20% korting voor There is More! Next)

Samen met onze Partners werken we aan de geestelijke vernieuwing in de traditionele kerk en in het bijzonder de PKN. Je bent als predikant, pionier, kerkelijk werker of op een andere manier als leider actief in je kerk en/of je bent actief voor het EW. Je voelt je verbonden aan missie en de beweging van het EW. Je werkt op de plek waar je gesteld bent actief mee aan de beweging en je wilt langduriger met ons optrekken. Ook organiseren we veel activiteiten waarvoor je als Partner korting krijgt.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband