Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Groei-ochtenden

Ontmoeting, intervisie en toerusting voor GGG-coordinatoren en toerusters in Noord-Oost Nederland.

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

Discipelschapscursus Acts29 in Lunteren

Acts29, de discipelschapscursus van het EW en de Wittenberg, start 24 oktober 2017 in Lunteren. Ontdek wie jij bent als leerling van Jezus.

Interview Jelle de Kok over Gemeente Groeigroepen

In de vooravond aan de start van het nieuwe Groeigroepseizoen interviewde het ND Jelle de Kok, voorzitter van de werkgroep die jaarlijks een uitgave schrijft.

GGG Studie '17-'18

‘De hoop die in ons leeft' bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu. Programma's over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd, omdat hoop nooit vanzelfsprekend is, maar altijd aangevochten.

Boek Randy Clark: De opdracht om te genezen

De opdracht om te genezen: dit boek combineert praktijkervaringen met grondige, Bijbels onderbouwde kennis op het gebied van genezing.

GGG in de regio

Inspiratie, visie en motivatie voor de hele Gemeente Groei Groep op verschillende locaties in het land.

Missionair kerk-zijn

Missionair kerk-zijn in een postchristelijke omgeving

De rapporten over secularisatie beuken op ons in. Al decennialang vinden ontkerkelijking én ontkerstening plaats. Als predikant/kerkelijk werker word je daar pijnlijk mee geconfronteerd.

Permanente educatie

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband