Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Groei-ochtenden

Ontmoeting, intervisie en toerusting voor GGG-coordinatoren en toerusters in Noord-Oost Nederland.

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

Groeigroepen aan de slag met Petrus

Het nieuwe jaarthema voor de groeigroepen voor 2017/2018 is bekend: 'De hoop die in ons leeft'.

EW-partner worden

Word EW-Partner (en ontvang meteen 20% korting voor There is More! Next)

Samen met onze Partners werken we aan de geestelijke vernieuwing in de traditionele kerk en in het bijzonder de PKN. Je bent als predikant, pionier, kerkelijk werker of op een andere manier als leider actief in je kerk en/of je bent actief voor het EW. Je voelt je verbonden aan missie en de beweging van het EW. Je werkt op de plek waar je gesteld bent actief mee aan de beweging en je wilt langduriger met ons optrekken. Ook organiseren we veel activiteiten waarvoor je als Partner korting krijgt.

There is More! Next

Tijdens There is More! Next (donderdag 2 - zaterdag 4 maart) komen we bijeen in een kleine en veilige setting. Door bijbels onderwijs en praktijksessies bieden we een oefenplaats aan voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraden, evangelisten/pioniers, jeugdwerkers en zij die verder een bediening kennen.  

There is More! Next

Na There is More! is bij velen het verlangen naar méér aangewakkerd. Maar er is ook de vraag: hoe geef ik in mijn eigen leven en in de gemeentepraktijk vorm aan het werk van de Geest? 

Materiaal & kosten

Materiaal en kosten

We hebben een cursuspakket samengesteld en gaan daarbij uit van minimaal 10 deelnemers. Het cursuspakket bestaat uit:
- 15x Cursus-werkboeken: Levend in Christus
- 15x Handleiding: Kies dan het Leven

Kosten bij cursus met toeruster van het EW:
- 1x cursuspakket voor 15 deelnemers (voor inhoud zie hierboven) á € 525,- (Dit komt neer op € 35,- per persoon.)
o Meerkosten bij meer dan 15 deelnemers: € 35,- per deelnemer
- Geen kosten voor toeruster EW. Dit zit bij de prijs in. Er worden ook geen reiskosten berekend.

Levend in Christus

Cursus Levend in Christus 

De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Wij beschouwen het als een bijzonder mooie en ingrijpende cursus die christenen veel effectiever maakt in hun dienende taak. Zeker ook voor gebedsgroepen, mensen die Alpha geven, catecheten en jeugdwerkers een must!

Doel

De doelen voor de gemeente zijn:
• Opbouw van de gemeente door verdieping in geloof en praktisch discipelschap

Vijf redenen om mee te doen

"Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest' (Joh. 20: 22). Daar vallen Pasen en Pinksteren dus op één dag! Ik vind het geweldig dat het EW sinds enkele jaren de Vijftigdagentijd weer op de agenda zet!" Dit zegt dominee Harry Klaassens uit Erica, een van de schrijvers van het nieuwe dagboek bij het project 50 Dagen op weg met God.

Vijf andere redenen om in 2017 mee te doen:

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband