Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Karpos Leerhuis

vorming_karpos.jpg

Hoe zou het zijn om drie avonden één onderwerp te bestuderen en daar met elkaar over na te denken?

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

Hoe gaat het met de dominee?

Hoe gaat het met de dominee?

Bouwen aan een veerkrachtige levensstijl

 

Hoe gaat het met u dominee?' 
Nou, het is wel een beetje veel allemaal. 
‘Ach, dominee, u moet niet klagen maar dragen en bidden om kracht
.'
Of ken je deze: ‘Dominee moet het maar doen, die heeft ervoor geleerd...'

14 november: EW Najaarsconferentie

Is je geloof een beetje saai geworden en heb je het gevoel dat je niet verder komt? Verander je plan! Kom naar de EW Najaarsconferentie op 14 nov.

EW Studiedag Israël

31 oktober - studiedag Israël - met prikkelende, uitdagende workshops. Bekijk hier het programma!

Programma kindernevendienst

Download hier het programma voor de kindernevendienst dat aansluit op het GGG-materiaal 'Leven in het Koninkrijk'.

Dit kindermateriaal is speciaal geschreven bij het Gemeente Groeigroep materiaal ‘Leven in het Koninkrijk' van het Evangelisch Werkverband. Deze les kan goed gebruikt worden op bijvoorbeeld een startzondag of bij een themadienst.

Preekschets 2015

Klik hier om de preekschets te downloaden die hoort bij het GGG-materiaal van 2015-2016 'Leven in het Koninkrijk'.

Deze preekschets sluit aan op én verwijst naar de kernthema's in het materiaal. De preekschets is zeer geschikt om één zondag (of meerdere) de besproken thema's in de kleine groep centraal naar voren te brengen in de grote groep tijdens de eredienst.

Cursus Leven in vrijheid

Leer bidden in de kracht van de Heilige Geest, leef in vrijheid en leer dit door te geven aan anderen. Klik hier voor info en cursusdata. 

GGG Studie '15-'16

Leven in het Koninkrijk

Het Koninkrijk is dichtbij, geloof dit goede nieuws!
Toen Jezus aan de wereld verkondigde dat het Koninkrijk van God dichtbij was gekomen (Markus 1:15), wist niemand wat Hij daar precies mee bedoelde, maar de mensen zagen voor hun ogen dat zieke mensen beter werden en bevroren harten weer gingen kloppen. Hij liet iets zien van de overweldigende liefde van God toen hij stierf aan het kruis. Hij nodigt mensen uit binnen te gaan door de poort van het Koninkrijk die hij zelf geopend heeft. En: te leven in het Koninkrijk.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband