Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Groei-ochtenden

Ontmoeting, intervisie en toerusting voor GGG-coordinatoren en toerusters in Noord-Oost Nederland.

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

Materiaal & kosten

Materiaal en kosten

We hebben een cursuspakket samengesteld en gaan daarbij uit van minimaal 10 deelnemers. Het cursuspakket bestaat uit:
- 15x Cursus-werkboeken: Levend in Christus
- 15x Handleiding: Kies dan het Leven

Kosten bij cursus met toeruster van het EW:
- 1x cursuspakket voor 15 deelnemers (voor inhoud zie hierboven) á € 525,- (Dit komt neer op € 35,- per persoon.)
o Meerkosten bij meer dan 15 deelnemers: € 35,- per deelnemer
- Geen kosten voor toeruster EW. Dit zit bij de prijs in. Er worden ook geen reiskosten berekend.

Levend in Christus

Cursus Levend in Christus 

De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Wij beschouwen het als een bijzonder mooie en ingrijpende cursus die christenen veel effectiever maakt in hun dienende taak. Zeker ook voor gebedsgroepen, mensen die Alpha geven, catecheten en jeugdwerkers een must!

Doel

De doelen voor de gemeente zijn:
• Opbouw van de gemeente door verdieping in geloof en praktisch discipelschap

Vijf redenen om mee te doen

"Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest' (Joh. 20: 22). Daar vallen Pasen en Pinksteren dus op één dag! Ik vind het geweldig dat het EW sinds enkele jaren de Vijftigdagentijd weer op de agenda zet!" Dit zegt dominee Harry Klaassens uit Erica, een van de schrijvers van het nieuwe dagboek bij het project 50 Dagen op weg met God.

Vijf andere redenen om in 2017 mee te doen:

Mediation

Hulp bij spannende situaties in de gemeente

Er is in vele kerken van alles in beweging. Nieuwe vormen van kerk-zijn, pionieren, afnemend ledental, aandacht voor het werk van de Heilige Geest, het betrekken van nieuwe generaties. Het zijn allemaal invloeden en daarmee vragen die op ons afkomen.

Beweging betekent vaak nieuw elan, maar zorgt soms ook voor (onderlinge) spanning. Kerkenraden of predikanten weten niet altijd hoe ze met al die veranderingen/vernieuwingen om moeten gaan, waardoor de onrust niet in goede banen kan worden geleid.

Discipelschapcursus ‘Acts29’

Acts29 is ontwikkeld door het EW en De Wittenberg. De cursus richt zich met name op protestantse kerken.

Video's Leven met de Psalmen

In het boekje Leven met de Psalmen zijn een aantal verwijzingen naar YouTube video's. Deze zijn hier in één overzicht te vinden

Psalm 19

 

Psalm 23

 

GGG Studie '16-'17

Psalmen zijn als een spiegel

In een spiegel kun je nauwkeurig naar jezelf kijken. In de spiegel van de Psalmen kijk je naar je ziel, en dan met de ogen van God. Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en lofprijzing komen erin naar voren. Psalmen kunnen dus diep verborgen pijn naar boven brengen, maar ook bronnen van vreugde die we eerder niet kenden. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons om te leven met God.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband