Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Groei-ochtenden

Ontmoeting, intervisie en toerusting voor GGG-coordinatoren en toerusters in Noord-Oost Nederland.

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

Samen bouwen

Samen bouwen aan de kern van de kerk

Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw

De combinatie van gemeenteopbouw en geloofsopbouw heeft in de visie van Leven uit de Bron een vitaliserende invloed op het kerkelijk leven en beleid. De kern van het gemeentezijn bestaat uit drie dimensies: Hart voor de Heer, hart voor elkaar als Zijn leerlingen en hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld.

Missionair kerk-zijn

Missionair kerk-zijn in een postchristelijke omgeving

De rapporten over secularisatie beuken op ons in. Al decennialang vinden ontkerkelijking én ontkerstening plaats. Als predikant/kerkelijk werker word je daar pijnlijk mee geconfronteerd.

Permanente educatie

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

There is More conferentie 2017

Van donderdag 7 tot zaterdag 9 september 2017 organiseren we opnieuw de There is More leidersconferentie met dr. Randy Clark en dit jaar ook met dr. Sam Storms.

Overige praktische info

Benodigde faciliteiten

• Een geschikte ruimte (in het kerkgebouw) waar de deelnemers in groepjes van 4-5 aan een tafel kunnen zitten (Advies: maximum aantal deelnemers 30, dus 6 groepjes van 5)
• Beamer en projectiescherm
• Muzikale begeleiding (bv een piano en een pianist)


Evaluatie

Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers een korte enquête via de mail toegestuurd.

Opzet en inhoud

Opzet cursus Luisteren naar Gods stem

Bij de opzet van de cursus zijn de volgende randvoorwaarden voor de cursus gesteld:
• Basis van discipelschap
• Aansluiten bij PKN doelgroep
• Laagdrempelig
• Theologisch verantwoord
• Gebruik van NBV vertaling

Cursus Luisteren naar Gods stem

Cursus Luisteren naar Gods stem

Bij het onderzoek rondom de cursus en het thema ‘persoonlijke voorbede' bleek dat veel gemeenteleden in een ‘doorsnee-PKN-gemeente' weinig ervaren van Gods aanwezigheid in hun leven, of zich hier niet van bewust zijn. Er is daardoor ook meestal geen sprake van een intieme, persoonlijke relatie met God. Dit belemmert het groeien in geloof en in discipelschap.
Om deze reden is de cursus ‘Luisteren naar Gods stem' ontwikkeld.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband