Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

EW Studiedag Israël

31 oktober - studiedag Israël - met prikkelende, uitdagende workshops. Bekijk hier het programma!

Extra materiaal '15-'16

Klik hier om de preekschets te downloaden die hoort bij het GGG-materiaal van 2015-2016 'Leven in het Koninkrijk'.

Deze preekschets sluit aan op én verwijst naar de kernthema's in het materiaal. De preekschets is zeer geschikt om één zondag (of meerdere) de besproken thema's in de kleine groep centraal naar voren te brengen in de grote groep tijdens de eredienst.

Cursus Leven in vrijheid

Leer bidden in de kracht van de Heilige Geest, leef in vrijheid en leer dit door te geven aan anderen. Klik hier voor info en cursusdata. 

GGG Studie '15-'16

Leven in het Koninkrijk

Het Koninkrijk is dichtbij, geloof dit goede nieuws!
Toen Jezus aan de wereld verkondigde dat het Koninkrijk van God dichtbij was gekomen (Markus 1:15), wist niemand wat Hij daar precies mee bedoelde, maar de mensen zagen voor hun ogen dat zieke mensen beter werden en bevroren harten weer gingen kloppen. Hij liet iets zien van de overweldigende liefde van God toen hij stierf aan het kruis. Hij nodigt mensen uit binnen te gaan door de poort van het Koninkrijk die hij zelf geopend heeft. En: te leven in het Koninkrijk.

'50 dagen' bestel hier het dagboek!

Ervaar de kracht van dit gemeentebrede en organisatorisch gemakkelijke project! Het dagboek is slechts €3,95 per stuk. Mét inzage in het materiaal!

Verslag EW Vernieuwingsfestival

14 mei was het EW Vernieuwingsfestival: de koningsdag van alle christenen! Lees hier het impressieverslag.

Learning by doing

Learning by doing

Gemeente Groei Groepen als oefenruimte

Naast de reguliere programma's die in het GGG materiaal zijn opgenomen, zoals de Bijbellezing en de gespreksvragen, is er in de nieuwe uitgave ‘Grenzen Verleggen' ook een nieuw programma opgenomen: learning by doing.

Hoe gaat het met de dominee?

Leer als predikant te bouwen aan een veerkachtige leefstijl. Samen met Xpand organiseert het EW een speciale studiedag op 12 januari. Geef u snel op!

Materiaal workshop Gerton van der Wilt EW Najaarsconferentie

Klik op de onderstaande links om het materiaal te downloaden dat Gerton van der Wilt gebruikte tijdens zijn seminar op de EW Najaarsconferentie (afgelopen 22 en 23 november):

 

GGG special

Nieuw bij het EW: een cursus voor vrouwen en mannen die getrouwd zijn met een partner die niet gelooft. De eerste ervaringen met de cursus zijn erg positief!

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband