Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vernieuwing

Vernieuwde Evangelische liedbundel

Het EW en GrootNieuwsRadio werken samen aan vernieuwde liedbundel

Protestantse Pioniers Plekken

PPP_180x100.jpg

Protestantse Pioniers Plekken (PPP) zijn nieuwe initiatieven van kerk-zijn..

Genezing en bevrijding

vernieuwing_genezing-bevrijding.jpg

Jezus bracht het Koninkrijk van God in woord en daad. Genezing en bevrijding hoort daarbij. Welke plaats krijgt dat in de kerk vandaag?

Vernieuwing in Liturgie

vernieuwing_liturgie.jpg

Nieuwe initiatieven voor de kerkdienst als plek van aanbidding, zegening en ontmoeting. Nieuwe wegen bij doopgedachtenis.

Vernieuwing en Israël

vernieuwing_israel.jpg

.. zonder Israël geen vernieuwing

Missionair kerk zijn

PPP01.jpg

Een kerk die niet werft, sterft. Ieder mens heeft recht op het evangelie. Maar hoe doe je dat als plaatselijke gemeente?

Young Evangelical Protestants

Yep_180x121.jpg

De denktank van YEP bestaat uit twintigers en dertigers die met hart, ziel en verstand God en zijn kerk willen dienen.

Mijn lied

Nieuw EW initiatief: Muzikale gemeenteavond!

‘Mijn lied‘

In 2014 organiseert het EW, met de bekende gospelzanger/spreker Martin Brand en pianist Henk Doest, gemeenteavonden onder de naam: ‘Mijn Lied'.

In dit interactieve programma komen úw favoriete liederen aan bod. Martin en Henk nemen met hun muziek, verhalen en met úw lied de gemeente mee in een ontdekkingstocht.

De kerk uit de volkeren en Israël

De kerk uit de volkeren en Israël

Hoewel de volkeren erbij komen, blijft er voor Israël toch een unieke positie. Het onderhouden van de sabbath, de besnijdenis en de bijzondere spijswetten blijven kenmerkend voor de bijzondere band die Israël al eeuwenlang met God heeft en zij worden niet opgeheven. Het is dan ook onjuist om te zeggen dat de zondag in de plaats van de sabbath, gekomen is, de doop in plaats van de besnijdenis en dat we overal waar we Sion en Jeruzalem lezen moeten denken dat het om de kerk gaat.

De verwerping van Jezus door Israël

De verwerping van Jezus door Israël

De verwerping van Jezus door een deel van Israël is tijdelijk en heeft zelfs een functie in het heilsplan van God. Door hun verwerping is het heil bij de volkeren gekomen. Paulus spreekt in dit verband over een geheimenis. Dit geheimenis heeft drie oorzaken. Het is te wijten aan de ongehoorzaamheid van Israël. Maar het is ook door God bewerkt.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband