Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vernieuwing

Wat is pionieren?

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn: afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming. Hoe een pioniersplek eruit komt te zien, verschilt per dorp, stad en doelgroep. Belangrijke vragen zijn: Wat past er bij de mensen die u op het oog heeft? Op wat voor manier is het evangelie goed nieuws voor hen? Op welke wijze is God aan het werk in hun midden? Hoe kunt u hierbij aansluiten?

Waarmee helpt het EW?

Sinds 2003 experimenteert het EW met pioniersplekken. Inmiddels is deze visie overgenomen door de landelijke kerk. Wat pioniersplekken vanuit het EW kenmerkt is de speciale aandacht voor het werk van de Heilige Geest, het maken van discipelen en gezond leiderschap. 

Hoe kan ik starten?

Pionieren begint met een droom of visie. Als gemeentelid of ambtsdrager kunt u bijvoorbeeld visie hebben voor een groep mensen die niet door uw gemeente wordt bereikt. U kunt ook het verlangen hebben om een dochtergemeente te beginnen in een bepaalde dorp of wijk. Wellicht loopt uw kerk op haar einde en wilt u opnieuw beginnen; een doorstart. 

Vernieuwing

home_vernieuwing.jpg

Hoe zou het zijn als God nieuwe dingen gaat doen in uw kerk? In de erediensten, nieuwe vormen van kerk zijn, missionair werk.

Lees meer

Young Evangelical Protestants

Yep_180x121.jpg

De denktank van YEP bestaat uit twintigers en dertigers die met hart, ziel en verstand God en zijn kerk willen dienen.

Kairosdocument

Het uur van de misleiding

Op 11 december 2009 werd in Bethlehem vanuit de ‘Palestijns christelijke gemeenschap' een Kairosdocument gepresenteerd onder de titel Uur van de waarheid - ‘Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden'. Op dinsdag 22 december werd dit document in de Utrechtse Domkerk gepresenteerd en aangeboden aan kerkelijke leiders, onder verantwoordelijkheid van ICCO, Pax Christ/IKV, Vrienden van Sabeel, Keerpunt en Kerk in Actie.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband