Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Trainingsdag Geloven in kleine kring

Dé landelijke trainingsdag voor kring & groeigroepleiders, op zaterdag 7 oktober in Harderwijk

Leiding geven aan een kleine groep (wijkkring, groeigroep) is een voorrecht en een uitdaging. Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseren we een landelijke trainingsdag (vernieuwd concept) om je toe te rusten voor deze taak in jouw gemeente. 'Geloven in kleine kring' is een trainingsdag met een scala aan workshopmogelijkheden om je visie op en vaardigheden voor de kleine kring verder te versterken.

  • Hoofdspreker is Ronald van der Molen, pionierbegeleider PKN namens het EW en auteur van o.a. het boek Plant een kerk.
  • EW-stafwerker ds. Jelle de Kok is gastheer. 
  • Marcel & Lydia Zimmer zullen de momenten van aanbidding leiden.
Let op! Deze trainingsdag vervangt de GGG-startdagen.

Oefenplaatsen 

Groeigroepen en kringen zijn als kleine geloofsgemeenschappen niet meer weg te denken in kerken en gemeentes. Kleine groepen vormen de basis voor gemeente-opbouw én kerkplanting. Ze zijn niet alleen bedoeld om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen, het zijn ook 'oefenplaatsen' rondom de gaven van de Geest tot opbouw van elkaar en tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Persoonlijke bemoediging

Juist in deze post-christelijke en soms verwarrende samenleving hebben gemeenteleden behoefte aan steun en persoonlijke bemoediging in hun leven met God. In je omgeving en op je werk kom je steeds meer alleen te staan. Je komt voor vragen te staan als: hoe kan ik nu als christen reageren? Hoe kan ik Gods stem verstaan in mijn persoonlijke omstandigheden? Hoe ben ik een getuige van Christus? Als je deelt uitmaakt van een kleine groep in je kerk of gemeente sta je niet alleen. Je steunt elkaar en helpt elkaar vanuit het geloof in Christus, door Bijbel en gebed.

Bekijk hier het programma en de workshops

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband