Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing

Missionair kerk zijn

Een kerk die niet werft, sterft. Ieder mens heeft recht op het evangelie. Maar hoe doe je dat als plaatselijke gemeente?

Als de moederkerk zwanger wordt
Het EW geeft een boekje uit vol suggesties en ideeën om missionair kerk te zijn.
Bestel hier het boek "Als de moederkerk zwanger wordt"

Kerk in de buurt

De kerk staat in een buurt. In die buurt wonen mensen. Mensen met vragen, dromen, verlangens, noden. Hoe zou het zijn als deze mensen ontdekken, dat de boodschap van de kerk relevant en levensvervullend is?

In de buurt staat een kerk. In die kerk komen mensen samen in Gods gezin. Hoe zou het zijn als die mensen leren kijken naar de mensen in de buurt zoals Christus naar hen kijkt? Hoe zou het zijn als die mensen vanuit de liefde van Christus ingaan op de vragen en noden van de buurt?

Kijk eens door de ramen van de kerk: kennen we onze buren?
In een buurt of wijk staat een kerk. Elke zondag komen de gemeenteleden daar samen. Ook door de week wordt er op vaste avonden gebruik gemaakt van de zaaltjes die tegen het kerkgebouw aangebouwd zijn. Jaren achtereen zien mensen in de buurt van de kerk zich hetzelfde patroon herhalen: mensen komen en gaan, maar wat er nu eigenlijk in de kerk gebeurd weten ze niet.

Omgekeerd is het dito: als we eens door de ramen van de kerk naar de huizen aan de andere kant van de straat kijken: weten wij wat daar gebeurt, wat de noden en verlangens van de mensen zijn die daar wonen? Weten zij dat het evangelie ook levensvernieuwend is voor hun leven?

Nemen we niet te gemakkelijk aan dat ze dat wel kunnen weten?
Misschien denken we: als ze er iets van willen weten moeten ze maar naar ons toe komen! Kerk in de Buurt wil die vraag omdraaien: we willen als kerk naar de mensen in de buurt gaan en hen vragen wat de kerk voor hen zou kunnen betekenen. Dan doen we niet zomaar, we bereiden ons daar degelijk op voor door eerst in een paar avonden de cursus ‘Kerk in de Buurt' te volgen. Dan gaan we met een enquêteformulier naar de mensen toe om hen te leren kennen. Daarna proberen de vragen die er leven te rubriceren en daar als kerk in te voorzien. De achtergrondgedachte is dat we als mensen, lid van een kerk, een relatie met mensen aan willen gaan. In de relatie die opgebouwd wordt zal zeker een moment komen dat hetgeen we geloven in een gesprek aan de orde komt.

Hoe kan ik hiermee aan de slag in mijn gemeente?
Visie, achtergronden en ideeën staan uitgewerkt in de cursus 'Kerk in de Buurt', waarin u in 4 avonden gaat ontdekken wat uw gemeente voor uw woonwijk of dorp kan betekenen.

U kunt coaching en begeleiding krijgen bij het opstarten van project 'Kerk in de Buurt' in uw gemeente.

Voor verdere informatie over de cursus, begeleiding, enzovoorts neemt u contact op via telefoon 0342-460010 of via kantoor@ewv.nl.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband