Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing

Protestantse Pioniers Plekken

Protestantse Pioniers Plekken (PPP) zijn nieuwe initiatieven van kerk-zijn..

Wat zijn Protestantse Pioniers Plekken?

PPP's zijn nieuwe initiatieven – gestimuleerd door de plaatselijke gemeente – om mensen te bereiken die we met onze huidige manier van kerk-zijn niet (meer) bereiken. Mensen met geloof en visie voor hun eigen omgeving krijgen volop de gelegenheid om nieuwe initiatieven te starten. Deze missionaire voorposten kunnen uitgroeien tot zelfstandige gemeenten die in eerste instantie ondersteund en gekoesterd worden door de bestaande gemeente.

Waarom kiezen voor Protestantse Pioniers Plekken? Lees meer...

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband