Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie » EW in de regio

Friesland

Voor informatie kunt u een email sturen naar de secretaris van deze regio Dhr. T. de Lange, EW Werkgroep Fryslan, Omrin 13, 8566 JN Nijemirdum, ewvfriesland@home.nl


Nehemia: Bouwen aan een biddende gemeente

In Winsum (Frl.) zijn er drie thema-avonden over  Nehemia 'Bouwen aan een biddende gemeente' o.l.v. ds. Jelle de Kok (Diever)
 
In Winsum is er tussen Pasen en Pinksteren 2013 in groepjes meegedaan met het gebedsproject  "50 dagen op weg met God".

Met de thema avonden over Nehemia aan de hand van het Bijbelboek Nehemia en het boekje 'Bouwen aan een biddende gemeente' wil de kerkenraad een follow-up en verdieping aanbieden.

Nehemia was in de ballingschap en werkte aan de wederopbouw van Jeruzalem.
We zullen zijn gebedsleven volgen en daar met elkaar over spreken en ons afvragen:
'Wat betekent dat voor ons gebedsleven vandaag?'.

 

Onderwerpen

Avond 1: 28 november 2013 : Nood leert bidden
Avond 2: 19 december 2013: Bidden, bouwen en strijden
Avond 3: 16 januari 2014: Bidden met grond onder je voeten

Inleider/Gespreksleider is ds. Jelle de Kok uit Diever
De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur.
De kosten zijn €6,00 voor de aanschaf van de Karpos Leerhuis uitgave van het EW 'Bouwen aan een biddende gemeente'

Waar?

De avonden worden gehouden in de Anna Tsjerke , Spannummerdyk 5 , 8831 XX Winsum (Fr.)

Opgave?

Graag opgeven bij Froukje Faber (tel 0517-341332) of Tjeerd de Haan


Bouwstenen Bijbel School in Friesland

 

Eerste jaar BBS in Makkum 

Komend seizoen bieden we u een bijzondere training aan. Samen met mijn collega wil ik de komende twee jaar u in de gelegenheid stellen om aan de hand van een training meer te weten te komen over de Bijbel én hoe je kunt groeien in je relatie met God.

De afgelopen twee jaar hebben wij met andere collega's ervaring opgedaan in het geven van deze cursus. De reacties waren bijzonder positief. De training wordt op meerdere plaatsen in het land aangeboden. Er zijn momenteel ruim 500 deelnemers.

Na onze ervaring in Bolsward (de cursisten kwamen uit de hele regio) willen we de Bouwstenen BijbelSchool (afgekort BBS) aanbieden in de ZuidWestHoek. Vanwege de faciliteiten (een mooi zaaltje en een beamer) zal de BBS samenkomen in Kerkelijk Centrum Het Anker in Makkum.

De cursus duurt twee jaar. Dit jaar bieden wij in Makkum het eerste cursusjaar aan. Dit najaar is er een introductieavond en gevolgd door 8 lessen. Na de winterstop volgen nogmaals 8 lessen en is er een avond waarop de deelnemers een diploma ontvangen.

De zaal is open om 19.30 uur. De avond begint om 19.45 uur. De avond eindigt om 21.45 uur.

De Bouwstenen BijbelSchool is een uitgelezen kans om meer te weten te komen over wat er in de Bijbel staat, inzicht te krijgen in de geschiedenis en de leer van de Kerk en vooral ook méér te leren dan kennis alleen. De Bijbel gaat over relaties. De Bijbel gaat over ons.

De docenten zijn in principe ds J.J. de Lange uit Stavoren en ds J.P. Van Olffen uit Makkum.

De kosten voor de cursus zijn € 70,- per jaar. Dat is inclusief de cursusmap en de koffie.

De cursusdata zijn: 7 en 14 oktober. 21 oktober valt in de herfstvakantie. Dan is er geen BBS. We vervolgen verder op 28 oktober, 4 en 11 en 18 en 25 november en 2 december.

De data in het nieuwe jaar zijn 20 en 27 januari, 3 en 10 en 17 februari. In de voorjaarsvakantie is er geen BBS. We vervolgen verder op 3 en 10 en 17 maart. De slotavond is op maandagavond 24 maart. Geloven is méér dan “Ik geloof het wel”.
Geloof vraagt ook om onderhoud. Ik daag u uit om mee te gaan doen en samen te leren, te groeien in kennis en geloof. Wanneer u graag mee wilt doen, maar bezwaar heeft tegen de onkosten kunt u in vertrouwen hierover met uw voorganger over praten. We willen dat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen. En wie wel bij kan dragen ook een bijdrage levert. U hoeft er niet ver voor het land in.... nu is de BBS vlakbij in uw eigen regio. Graag zo spoedig mogelijk opgeven. Dit in verband met het te bestellen materiaal.

Dus..

In Makkum 1-ste studiejaar BBS. Start op maandag, 7 oktober 2013, 19.45 - 21.45 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker. (Contact en informatie: ds. Jeroen van Olffen, 0515-231544)

Tot ziens,

Ds.J.J.de Lange en Ds J.P.van Olffen


Eerste jaar BBS in Broeksterwoude:

Broeksterwoude, Start: 25 september 2013. Locatie: ds Feitsmaweg 2 (aan de Brink), Broeksterwoude. Contactpersoon: ds. Marius Koppe , tel. 0511-422620. Website: www.gereformeerdekerkbroeksterwoude.nl


Tweede jaar BBS Leeuwarden

In Leeuwarden gaat het tweede jaar van start op donderdag, 26 sept 2013 in de Ontmoetingsruimte van de Koepelkerk, Alma Tademastraat. (Contact en informatie: Germen L. van IJs, 058-2130400, website: www.fonteinleeuwarden.nl)

 


Curriculum Bouwstenen Bijbel School

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband