Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Visie

Partners in vernieuwing

Veel predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse kerk weten zich verbonden met de droom voor geestelijke vernieuwing van de kerk en hebben zich daarom aangesloten als ‘partners in vernieuwing'. Zij vormen een netwerk van ondersteuning en meeleven.

Ja, ik wil graag partner in vernieuwing worden voor €9.95 per maand

Voor partners en andere predikanten en kerkelijk werkers kent het EW:

 • Intervisiegroepen - met nadruk op persoonlijke geloofsopbouw, onderlinge steun en bekwaamheidsbevordering
 • Gemeenteopbouw - nadruk op steun bij gemeenteopbouw processen voor elkaar, maar ook voor andere gemeenten in de omgeving. 
 • Geloofsopbouw - nadruk op inzet voor de geloofsopbouw van gemeenteleden door gezamenlijke cursussen, GGG opzet, enz.
 • Advies en begeleiding - Het EW ondersteunt de partners met persoonlijk advies, hulp bij beroepingswerk e.d., het opzetten van activiteiten in de eigen gemeente, theologendagen, materiaal, enz.

Waarom partner in vernieuwing worden?
Het kan soms een eenzame uitdaging zijn: je verlangt naar geestelijke vernieuwing voor de gemeente, waar je je geroepen weet. Je zet je in. Maar de praktijk is soms weerbarstig. Daarom bouwen we aan een netwerk van predikanten, die de droom met elkaar delen. Die elkaar willen ondersteunen, die de missie van het Evangelisch Werkverband willen ondersteunen en die wij vanuit het Evangelisch Werkverband mogen ondersteunen bij het realiseren van hun visie en missie.

Wat houdt het partnerschap in?

 • ‘Partners in vernieuwing' hebben het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en de staf van het EW.
 • Partners kunnen een beroep doen op het EW voor ondersteuning en begeleiding, zowel persoonlijk als bij de opbouw van hun gemeente
 • Partners kunnen deelnemen aan Predikanten Inter Visie groepen
 • Beginnende partnerpredikanten kunnen mentoraat aanvragen van een meer ervaren partnerpredikant.
 • Partners krijgen korting op dagconferentiekosten.
 • Partners kunnen gratis gebruik maken van de ‘beroepingsbank': het EW geeft namen van partners desgewenst door aan gemeenten die op zoek zijn naar een predikant met visie voor geestelijke vernieuwing.
 • Partners zijn bereid om - zo mogelijk - leervicarissen en/of beginnende predikanten te begeleiden
 • Het EW organiseert jaarlijks een theologendag met
  a: Een gedegen en bemoedigende theologische inleiding
  b: Ruimte voor gesprek en ontmoeting
  c: Ruimte voor lofprijzing en gebed/voorbede
Mocht het voor u financieel een probleem zijn om partner te worden, dan kunnen we iets voor u regelen. Er is altijd iets mogelijk. Neem in dat geval even contact met ons op via 0342-460010 of mail naar info@ewv.nl

Ja, ik wil graag partner in vernieuwing worden voor €9.95 per maand

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband