Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Nieuw: discipelschapcursus ‘Acts29’

Acts29 is ontwikkeld door het EW en De Wittenberg. De cursus start 3 november in Huizen en richt zich met name op protestantse kerken.

Je verlangt ernaar om Jezus te volgen en om Gods Koninkrijk - door jou heen - zichtbaar te laten worden. Je verdiept je relatie met God, je leert heel concreet om Jezus te volgen en om te leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Ook krijg je zicht op je eigen roeping en je leert om discipelschap persoonlijk vorm te geven in je eigen leven, je eigen omgeving, je eigen kerk. Acts29 daagt je uit om voluit te leven als leerling van Jezus.

Deelnemers gaan tijdens de cursus aan de slag met hun persoonlijke visie en missie en ze leren deze uit te leven in hun eigen context. De cursus bestaat uit 14 avonden en een weekend. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd.

Kenmerken Acts29

- Praktisch, interactief en Bijbels onderwijs
- Inspirerende docenten
- Ruimte om te oefenen en persoonlijke begeleiding
- Gericht op protestantse kerken
- Jezus staat centraal
- Het verlangen naar een doorbraak van Gods Koninkrijk
- Openheid voor het werk van de Heilige Geest 

Tijdens deze cursus zullen de volgende thema's worden behandeld: 

Thema's van Acts29
- Discipel zijn van Jezus
- De liefde van de Vader
- Identiteit in Christus
- Jezus voor jou
- Persoonlijke omgang met de Bijbel
- Verschillende gebedsvormen
- Eerlijk omgaan met moeilijke vragen
- Luisteren naar Gods stem
- De kracht van de Heilige Geest
- Vernieuwing van de kerk
- Tekenen van Gods Koninkrijk
- Jouw missie en de missie van Jezus
- De communicatie van het evangelie
- Jouw roeping en bestemming 

Docenten
Docenten die deze cursus zullen geven zijn: Carianne Ros, Bram van Putten, Hans Maat, Johan 't Lam, Helmine Pronk - de Graaff en Martin Tensen. Corine Clavero is coach en host van de cursus. 

Cursusdata seizoen 2016/2017  
- donderdag 3 november,  
- donderdag 17 november, 
- donderdag 1 december, 
- donderdag 15 december, 
- donderdag 12 januari,  
- donderdag 26 januari, 
- donderdag 9 februari, 
- donderdag 2 maart,
- donderdag 16 maart, 
- vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april (weekend),  
- donderdag 13 april, 
- donderdag 4 mei, 
- donderdag 18 mei, 
- donderdag 1 juni, 
- donderdag 15 juni.

Locatie:
De cursus zal gegeven worden in de Kruiskerk in Huizen.
J. van Wassenaerstraat 1
1272 BP te Huizen 

Prijs:
Het cursusbedrag voor Acts29 bedraagt €249,- per persoon.  

Aanmelden:
Wil je je graag aanmelden voor deze cursus? Klik dan hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband