Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

'50 dagen' bestel hier het dagboek!

Ervaar de kracht van dit gemeentebrede en organisatorisch gemakkelijke project! Het dagboek is slechts €3,95 per stuk. Mét inzage in het materiaal!

EW 50 dagen op weg met God 2015

Wil jij de rijkdom van gebed ontdekken?
Verlang jij er ook naar om God dieper te leren kennen?

Bekijk hier het materiaal van week 1 als voorbeeld! (PDF)

50 dagen op weg met God: bidden in het Koninkrijk

NIEUW DAGBOEK
"Here, leer ons bidden", zeiden de discipelen van Jezus. Ze kenden allerlei gebeden uit de Joodse traditie, dus waarom die vraag? Omdat ze zagen hoe Jezus bad. Niet in standaardgebeden, maar recht uit zijn hart sprak Hij met zijn Vader. Jezus leert hen dat ze met God om mogen gaan als hun Vader, dat ze alles mogen vragen en dat er kracht verleend wordt aan gebeden die ze uitspreken in Jezus' naam. Het Onze Vader is de rode draad van dit nieuwe dagboek.

Het dagboek 'Bidden in het Koninkrijk' heeft per dag in de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren een tekst voor volwassenen (linkerbladzijde) én voor kinderen (rechterbladzijde). Het dagboekje kan dus heel goed als gezin, maar ook individueel gelezen worden. Het populaire dagboek werd meer dan 10.000 keer besteld!

Schrijvers: Pieter Both, Hans Eschbach, Jopie Koole, Hans Maat, Willem Ouweneel, Ron van der Spoel en Jeanette van der Veen.

Zeven weken lang - tussen Pasen en Pinksteren 2016 (29 maart t/m 14 mei) - wordt een relatie gelegd tussen leerling-van-Jezus-zijn en bidden. 
Hierbij een overzicht van de materialen:
- Dagboek voor 50 dagen 'Bidden in het Koninkrijk' met voor elke dag een pagina voor volwassenen en een pagina voor de kinderen. 
Kosten: slechts € 3,95 per stuk bij bestelling via onze webwinkel.
Digitaal pakket extra materiaal rond het Onze Vader bestaande uit (totaalprijs € 9,95):
1 programma voor een gezinsdienst 
1 programma voor een gemeenteavond
1 preekschets geschreven door ds. Hans Eschbach
1 programma voor kinderen

50 dagen op weg met God is een gemeentebreed en organisatorisch eenvoudig project!

Het mariaal is te bestellen zijn via onze webwinkel. Het dagboek zal ook te koop zijn in de christelijke boekhandels.

Materiaal 2013
Het is ook mogelijk om het dagboek en het bijbehorende materiaal uit 2013 te bestellen. Veel gebruikers kwamen niet toe aan alle bijeenkomsten die genoemd worden in de 'Handleiding gebed en gesprek' en maakten een keuze. In de handleiding staan zes uitgewerkte programma's voor een doordeweekse bijeenkomst rond het thema gebed. Een aantal van hen hebben ook een link met het Onze Vader. Verder geeft het materiaal een achttal ideeën voor gebedsbijeenkomsten. Klik hier voor het bestellen van deze handleiding.

Dit gemeentebreed project geeft een stimulans in het ontdekken van de rijkdom van gebed. Een aanrader om gebed breder onder de aandacht te brengen en uit te zien hoe God dit uitwerkt in uw kerk of gemeente!

Tips voor overig materiaal

Programma's voor tieners
Voor programma's met jongeren verwijzen wij u naar het materiaal van de HGJB.
Programma's voor tieners - Bidden met verwachting - Lukas 11:5-13 

Programma's voor jongeren
Bid elke dag - Wat is bidden? - Mattheüs 6:5-13 
Hoort U mij? - Gebedsverhoring - Lukas 11:5-13

Deze programma's zijn onderdelen uit de mappen van HGJB Tiener- en Jongerenwerk. Voor de mappen handhaaft de HGJB een service abonnement, maar maakt voor ons een uitzondering en is bereid om tegen een kleine vergoeding bovenstaande programma's los te leveren. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u hen schrijven via info@hgjb.nl. 

Voor creatieve ideeën rondom gebed vindt u een schat aan ideeën op de website www.creatiefgebed.nl van Matthijs Vlaardingerbroek (zie tabblad gratis downloads).

Initiatief & samenwerking ’50 dagen op weg met God’

‘50 dagen op weg met God' is een initiatief van het Evangelisch Werkverband in samenwerking met de Internationale Bijbel Bond.

Contact / Informatie over  ’50 dagen op weg met God’

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van het Evangelisch Werkverband, kantoor@ewv.nl of belt u met 0342-460010

Klik hier voor inzage in het materiaal 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband