Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Interview Hans Maat over EW en There is More

Op zaterdag 13 mei 2017 plaatste het Friesch Dagblad een interview met Hans Maat over het EW en There is More.

Lees hier het hele artikel. Enkele citaten uit het interview:

Over There is More:

"Waar wij met There is More een stem aan wilden geven is dat je mág bidden voor zieken, mág bidden om bevrijding, dat je mag vertrouwen dat God ook in deze tijd nog wonderen doet. Dat dit kan gebeuren door gewone mensen heen en dat je ook in die vrijheid mag gaan staan om het te doen in je gemeente, in kerkdiensten, op straat, maar ook in de beslotenheid van de consistorie."

Over het 'nu' en 'nog niet' van het Koninkrijk van God: 

"Zelf ben ik van mening dat we in die spanning moeten blijven staan tussen het nu en het nog niet, evenals Randy Clark trouwens, maar te veel ‘nog niet' leidt tot fatalisme. Je wordt door het ‘nu al' gewoon meer uitgedaagd en gestimuleerd."

Over Randy Clark stelt hij:

"Hij is iemand die ná Toronto een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat hij de gave heeft om mensen te onderwijzen in de werking van de gaven van de Geest en dat hij ook uit eigen ervaring met gezag hierover kan spreken."

Bron: Friesch Dagblad, 13 mei 2017, Lodewijk Born

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband