Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Studiedag 'Oefening baart kerk'

14 Februari, 2014 - 10:00
Plaats: 
Zeist

Discipelschap

Momenteel is er binnen de kerken een groeiende aandacht voor discipelschap. Niet iedereen gebruikt dit woord, maar er wordt in brede kring gezocht naar wegen om te leren wat het betekent om leerling van Jezus Christus te zijn in onze tijd. Het verlangen missionair present te zijn binnen veel kerken blijkt als een boemerang te werken.

Oefenruimte

De weg naar buiten vraagt om een weg naar binnen: wie zijn wij als gemeente en waarin zouden we ons moeten oefenen?
November vorig jaar verscheen het boek van VU docent Sake Stoppels, 'Oefenruimte, Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen (uitgeverij Boekencentrum).
Het heeft al het nodige stof doen opwaaien omdat de auteur radicaal kiest voor discipelschap als kernconcept voor de kerken. Van daaruit maakt hij keuzes die iedere gelovige en iedere gemeenschap raken.
Bij het nadenken over discipelschap(sontwikkeling) zullen enkele thema's nadrukkelijk in beeld komen. Ze klinken ook door in de workshops waarin interactief concrete leertrajecten worden verkend en beoefend.

Thema's

 • Individu & Gemeenschap
  De kerk is niet louter een verzameling individuen, de gemeenschap waar iedere navolger zijn eigen geloof beleeft. Wat mag het ons kosten om bij een gemeenschap van mensen te horen die we niet zelf hebben uitgekozen? En wat zou het ons opleveren?
 • Comfort & Challenge
  De Nederlandse kerk lijkt zich gespecialiseerd te hebben in een troostende en bevestigende rol: ze probeert zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor haar toch al krimpende ledenaantal. Maar wat als dat niet leidt tot discipelschap? Hoe komen we tot een gezonde verhouding tussen comfort en challenge?
 • Volkskerk & Keuzekerk
  Wat doe je met wat van oudsher in de volkskerk ‘de rand' werd genoemd? In een tijd van lichte gemeenschappen en diffuse grenzen is de vraag naar gemeenschapsvorming actueler dan ooit. Mag de kerk iets verwachten van (aspirant-)gelovigen en zo ja, wat dan? En omgekeerd? Het gaat hier om het spanningsveld tussen vrijheid en binding.

Programma

's Ochtends beginnen we met een lezing van Sake Stoppels waarin hij mede op grond van de reacties op het boek verder ingaat op het thema discipelschap. Vervolgens is het de beurt aan de workshopleiders om zichzelf te introduceren en te plaatsen binnen de verschillende spanningsvelden die Stoppels heeft opgeroepen. Daarna gebruiken we een moment van reflectie om wat we geleerd hebben om te zetten in een klein maar doelgericht plan.

Tijdens de dag zijn er twee workshoprondes, met zes verschillende workshops.

Blijf voor meer informatie over de workshops deze website in de gaten houden.

Praktisch

 • Organisatie: De dag wordt georganiseerd door: EA-EZA, Evangelisch Werkverband en Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie.
 • Dagvoorzitter: Steven Mudde, coördinator discipelschap bij EA-EZA.
 • Locatie: Bijbelschool de Wittenberg, Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist
 • Tijden: Inloop vanaf 09.30u - Opening om 10.00u - Borrel vanaf 15.15u
 • Kosten: €22,50 incl. lunch
 • PE: De studiedag is erkend in het kader van de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk en levert 0,25 studiepunt op.
 • Aanmelden: www.ea.nl/oefening

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband