Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Studiedag: Hoe zijn wij onopgeefbaar verbonden met Israël?

19 September, 2011 - 10:00
Plaats: 
Nijkerk

Hoe zijn wij onopgeefbaar verbonden met Israël?

Binnen de Protestantse kerk is - terecht - veel aandacht voor het lijden van de Palestijnen.
Het gevaar lijkt echter te bestaan dat bij het maken van politieke keuzes, de kerk de theologische vragen rondom de unieke plek van Israël in Gods heilsplan dreigt te vergeten.
In de kerkorde van de Protestantse kerk wordt gezegd, dat de kerk zich onopgeefbaar verbonden weet met Israël. Maar hoe geef je dat vandaag invulling?

Een aantal leidende figuren binnen de Gereformeerde Bond, het Confessioneel Gereformeerd Beraad, de Confessionele Vereniging en het Evangelisch Werkverband hebben gewerkt aan een belijdend stuk over de relatie tussen kerk en Israël. Het stuk heeft als titel ‘Onopgeefbaar verbonden'.

Dit stuk is bedoeld als aanzet voor een opnieuw doordenken van de vragen rondom kerk en Israël. Op 6 september wordt het stuk officieel aangeboden aan het breed moderamen van de Protestantse kerk in Nederland. U kunt het stuk nu reeds bestellen in onze webwinkel. Het wordt na 6 september uitgeleverd en publiek gemaakt. Zie ook de website www.onopgeefbaar.nl

Op maandag 19 september zal er een studiedag worden gehouden rondom dit manifest.
In het morgenprogramma zal ds. Hette Abma het stuk toelichten en ds. Arjen Plaisier, scriba van de synode van de Protestantse kerk, zal hierop reflecteren.

Deze dag wordt gehouden in een samenwerking met het Appèl Kerk en Israël (www.appelkerkenisrael.nl). Het middagprogramma zal gericht zijn op het Joodse ‘lernen'. Onder leiding van rabbijn Tsvi Marx zullen bijbelteksten worden bestudeerd, die ook op Israëlzondag, 2 oktober a.s., behandeld zullen worden.

De studiedag wordt gehouden in de Goede Herderkerk te Nijkerk (tegenover het NS station) en duurt van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur.
Deelname: € 20,= p.p. (Studenten € 10,00). 
Aanmelding/Opgave voor deze studiedag.

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband