Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus Geloof en Werk

9 Oktober, 2017 - 09:30
Plaats: 
Visveiling op Urk

Cursus Geloof en Werk

In het dagelijks werk van de predikant of kerkelijk werker, in pastoraat en prediking, gaat als vanzelfsprekend veel aandacht naar de breuklijnen en crises in het leven van de gelovigen: geboorte, ziekte, overlijden, etc. Maar het leven van alledag wordt natuurlijk niet alleen getekend door crises maar ook door de gewone alledaagse beslommeringen, zoals bijvoorbeeld werk. In hoeverre speelt dit alledaagse leven zich af voor het aangezicht van God en wordt er in pastoraat en prediking theologisch op gereflecteerd? Deze cursus stelt in theologische reflectie en praktische bezinning de relatie tussen het geloof en ons dagelijks werk centraal en wordt ook in de context, op de werkvloer, gegeven. De cursus valt onder het studieverlof onder eigen regie en start 9 oktober 2017.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelden

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband