Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus Levend in Christus

7 Oktober, 2017 - 09:30
Plaats: 
Harmelen

Cursus Levend in Christus

Bidden in de kracht van de Heilige Geest

Op 7 oktober start er een nieuwe cursus Levend in Christus. Er zijn acht cursusavonden op woensdagavonden in Harmelen.
De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over bidden in de kracht van de Heilige Geest en dit ook wil toepassen in zijn/haar eigen leven of in de hulp aan anderen. De cursus is een combinatie van theorie en training in de praktijk.

Meld je snel aan want er is plaats voor maximaal 20 cursisten.

Cursusmateriaal
Het cursus-werkboek Levend in Christus en handleiding Kies dan het leven.

Cursusdagen en adresgegevens
Zaterdagen 7 en 28 oktober en 11 en 18 november 2017

De cursus wordt gegeven in Shelter, Ambachtsheerelaan 27 in Harmelen.

Kosten
De kosten voor de hele cursus bedragen € 35,- incl. cursusmateriaal, koffie en thee.

Aanmelden
Meer informatie en aanmelden bij: Hanneke de Vos hanneke@gebedspastoraatharmelen.nl

Programma

1. Module 1 Leven door Gebed
Les 1 Geestelijke gaven. Les 2 Evenbeeld van God. Les 3 Leven door gebed.
• Geestelijke gaven en bedieningen
• Bijbelse visie op geest, ziel en lichaam
• Profetisch spreken
• De stem van God verstaan
• Zegenend bidden
Praktijkles Luisterend bidden (1)

2. Module 2 Leven in het Koninkrijk van God
Les 4 Leven in het Koninkrijk van God. Les 5 Het rijk van de duisternis.
• Onze positie in Christus
• De rechten en verantwoordelijkheden
• Eenheid met de Heilige Geest
• Inzicht in de geestelijke wereld
Praktijkles Luisterend bidden (2)

3. Module 3 Kies voor het leven!
Les 6 Levend in Christus. Les 7 Bevrijding.
• Zegen of vloek
• Vrijmaking van de ziel
• Rechtspreken in het Koninkrijk van God
• Binden en ontbinden
• Uitdrijven van boze geesten
Praktijkles Gebedspastoraat (1) 

4. Module 4 Genees de zieken!
Les 8 Genezing.
• God is onze heelmeester
• Genezing van geest, ziel en lichaam
• Toepassing van de handleiding
Praktijkles Gebedspastoraat (2)

Tijden
9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Zingen
10.15 uur Inleiding
11.00 uur Pauze
11.15 uur Inleiding
12.15 uur Pauze
12.45 uur Zingen
13.00 uur Inleiding
13.45 uur Pauze
14.00 uur Praktijk in kleine groep
15.00 uur Afsluiting

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband