Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus luisteren naar Gods stem (start)

25 September, 2018 - 20:00
Plaats: 
Garderen

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

Opzet cursus 
De cursus bestaat uit 3 dagdelen. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken.

1e deel Wandelen met God.

2e deel Wacht op de Heer.

3e deel Rivieren van levend water.

Cursusleider is ds. J. de Kok (predikant te Wilsum). Hij is vanuit het Evangelisch Werkverband vrijgesteld als predikant toeruster in de Protestantse kerk.

Onkosten: €10,00 voor het boekje Consumpties voor eigen rekening. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen. Info en opgave

Data: 25 september, 9 oktober en 6 november 2018.
Tijd: 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie 
Onkosten: €10,00 voor het boekje 
Locatie: Gereformeerde Kerk Garderen, Speulderbosweg 2 te Garderen

Voor opgave: toerusting@gereformeerdekerkgarderen.nl of telefonisch bij Gerolf Storteboom op 06-20534187

 

 Meer over de cursus 'Luisteren naar Gods stem'

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband