Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursusweekend Luisteren naar Gods stem

16 Maart, 2018 - 19:45
Plaats: 
Arnemuiden

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren'.

Opzet cursus
De cursus bestaat uit drie dagdelen. Er is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken. 

  • 1e deel Wandelen met God
  • 2e deel Wacht op de Heer
  • 3e deel Rivieren van levend water

Cursusleider
Cursusleider is ds. J. de Kok (predikant te Wilsum). Hij is vanuit het Evangelisch Werkverband vrijgesteld als predikant-toeruster in de Protestantse kerk.

Onkosten: €10,00 voor het boekje. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen. Graag zelf lunchpakketje meenemen. Consumpties voor eigen rekening.

Data: Vrijdagavond 16 maart en zaterdagmorgen en -middag 17 maart
Tijd: Vrijdagavond van 19.45-22.00 en zaterdag van 9.30-15.00.
Plaats: Kerklaan 4, te Arnemuiden

Opgave voor 9 maart 2018 bij Marjanne Ringelberg (0118-602408 of ringelb@zeelandnet.nl)

Lees meer over de cursus 'Luisteren naar Gods stem

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband