Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

GemeenteGroeiGroependag (GGG)

date_range 05 september 2020
10.00 tot 12.30 uur

De landelijke Gemeente Groei Groepen-dag (GGG) is een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting.

Bij het verschijnen van Durf Daniël te zijn, voor de Gemeente Groei Groep of huiskring, hoort natuurlijk ook onze jaarlijkse Gemeente Groei Groepen-dag. Dit jaar op D.V. 5 september, waarbij we dieper ingaan op het Bijbelboek Daniël en het opmerkelijke leven wat hij leidde.

We bieden deze ochtend ook inspiratie door met elkaar na te denken over de kansen van een kleine groep, juist vandaag natuurlijk heel actueel! 

Tegelijkertijd zenden we het hele programma uit via live stream en hoe zou het zijn als je als groep meedoet bij een van de deelnemers thuis? We bieden een interactief programma en je kunt dus gezamenlijk meedoen aan de opdrachten en het gebed. De live stream kan je vinden op onze website.

Het programma in kort bestek:

- Bijbelstudie met ds. Peter Smilde uit Drachten, lid van de schrijversgroep
- Een interactieve lezing met mw. Janneke Plantinga, pionier huiskerken en bestuursvoorzitter EW
- Bijdragen van ds. Pieter Both en ds. Inge de Rouwe, leden van de schrijfgroep
- Getuigenissen 
- Gastheer en leiding van het programma door Hans Maat, directeur EW

Je bent dus op 5 september 2020 van harte welkom in de Regenboog in Harderwijk. Geef je snel op, want we kunnen minder deelnemers kwijt dan voorheen.

Vanwege de COVID19 situatie zullen we een kleine ontmoeting verzorgen met maximaal 100 bezoekers.

Goed om te weten:

  • Deze GGG dag is aangepast vanwege de COVID-19 maatregelen;
  • We trachten maatregelen te nemen in het gebouw om u op een goede manier te ontvangen;
  • Het evenement is gratis, maar er zal een collecte zijn ten gunste van het Evangelisch Werkverband;
  • Er zal geen lunch verzorgd worden.
  • We vertrouwen erop dat u als bezoeker gehoor geeft aan de maatregelen die onze overheid stelt ten aanzien van COVID 19.
  • Bij toegang tot het gebouw zal een Pre-check vraag gesteld worden over uw gezondheid (vergelijkbaar aan de horeca)
GemeenteGroeiGroependag (GGG)

Kerkelijk Centrum De Regenboog
Biezenplein 1
3845 KA Harderwijk