Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Kleopasdagen

date_range 03 oktober 2019
17:00 , 4 dagen

Wat zijn Kleopasdagen?
Het is een retraite in volledige stilte waarin het gaat om groei in geestelijk leven en innerlijke genezing. In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (4:12) werkelijkheid wordt ‘want het Woord van God is levend en krachtig… het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.’ Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien.

In deze retraite is er dagelijks een gezamenlijk morgengebed, een avondmaalsviering en één uur ‘bidden rond het Woord’. Ook wordt er elke dag een inleiding gegeven. De thema’s van de inleidingen zijn, o.a. de liefde van God, innerlijke genezing, vervulling met de Heilige Geest.

Bovendien ontvangt iedere retraitant dagelijks geestelijke begeleiding bij één van de teams. Van hen ontvang je teksten uit de Heilige Schrift voor persoonlijk gebed. Het is de bedoeling dat je elke dag drie tot vier maal één uur met behulp van de aangereikte bijbelteksten bidt en luistert naar wat God jou wil zeggen. De stilte wordt ook tijdens de maaltijden voortgezet.

Tijdens de vieringen en het bidden rondom het Woord is er ruimte voor profetische/charismatische inbreng.
Op de laatste dag is er na het Heilig Avondmaal gelegenheid voor getuigenissen en het delen van ervaringen.
Deze viering wordt afgerond met de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te ontvangen en/of het gebed om de vervulling met de Heilige Geest.

Wat is het bijzondere van deze retraites?
* Je gaat – onder begeleiding – de diepte van de stilte in.
* Je bent alleen en toch is er gemeenschap.
* Je komt tot rust in een veilige en liefdevolle omgeving worden muren van je hart afgebroken en kan de Geest in je werken. De Heer trekt zijn eigen spoor met jou.

Aanvang en duur:
3 oktober 17.00 uur tot 6 oktober 16.00 uur

Meer informatie en aanmelden via kleopasdagen.nl of telefonisch via Gemma en Wiebe de Groot Tel. 0341-414086.

Er is ook een retraite van 11 t/m 7 juli 2019.

Kleopasdagen
€ 175,00 per ticket

Retraitecentrum Klein Sion
Arnhemsestraat 60
6974 AK Leuvenheim