Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Kom Heilige Geest - Epe

date_range 23 april 2020
19:45 , 3 avonden

Cursus Kom Heilige Geest
Bij het ontstaan van de Protestantse kerk in Nederland werd de bede uitgesproken: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk. Rond deze bede is een cursus ontwikkeld met een toespitsing naar ons persoonlijk leven: vernieuw ook mijn leven.

 Opzet cursus
De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken.

1e avond: Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.
2e avond: Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daar van kunnen leren vandaag.
3e avond: Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider is ds. J. de Kok (predikant te Wilsum en toeruster in de PKN vanuit het Evangelisch Werkverband) 

Data
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond 23 april, 14 mei, 4 juni 2020

Tijd
U bent welkom vanaf 19:45 uur, inloop met koffie, de cursus begint om 20:00 en duurt tot 22:00 uur.

Kosten
In verband met materiaalkosten vragen wij €10,00, daarnaast wordt er een collecte gehouden om de vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Opgave via
Ds. Roberto Buijs via predikant-gcbuijs@goederherderkerkepe.nl of via 0578-849987

Kom Heilige Geest - Epe
€ 10,00 per ticket

Goede Herderkerk
Enkweg 2
8162 VW Epe