Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Kom Heilige Geest - Gouda

date_range 20 januari 2020
20:00 , 3 avonden

Cursus Kom Heilige Geest te Gouda - Januari 2020
Bij het ontstaan van de Protestantse kerk in Nederland werd de bede uitgesproken: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk. Rond deze bede is een cursus ontwikkeld met een toespitsing naar ons persoonlijk leven: vernieuw ook mijn leven.

Kom Heilige Geest 

Opzet cursus
De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken.

1e avond: Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.
2e avond: Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daar van kunnen leren vandaag.
3e avond: Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider is ds. J. de Kok (predikant te Wilsum en toeruster in de PKN vanuit het Evangelisch Werkverband) en ds. T. Verboom

Data
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond 20 januari, 3 & 17 Februari 2020.

Tijd
U bent welkom vanaf 19:45 uur, inloop met koffie, de cursus begint om 20:00 en duurt tot 22:00 uur.

Kosten
In verband met materiaalkosten vragen wij €10,00, daarnaast wordt er een collecte gehouden om de vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Locatie:
De Oostpoort, Aderpolderweg 19 te Gouda

Opgave via
Opgave: www.oostpoort.net. U kiest cursus Heilige Geest en klikt onderaan de pagina op: vtoostpoort@gmail.com.

Kom Heilige Geest - Gouda
€ 10,00 per ticket

De Oostpoort
Aderpolderweg 19
Gouda