Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Levend in Christus - Harmelen

date_range 28 september 2022
19:45 uur , 8 avonden

Levend in Christus
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed en genezing en bevrijding. Na deze cursus ben je beter in staat de ander te dienen vanuit jouw geloof. Deze mooie maar ook ingrijpende cursus is een must voor iedereen die graag meer wil weten over vervulling met de Heilige Geest, de gaven van de Geest, het Koninkrijk van God en onze nieuwe verantwoordelijkheid in deze wereld. Door het volgen van de cursus groei je in het toepassen van de gaven van de Heilige Geest in je (kerken)werk en leer je ook de leiding van de Heilige Geest verstaan in je leven van elke dag. Je leert groeiremmers herkennen en, met hulp van Gods Geest, blokkades doorbreken. We denken na over waar jouw persoonlijke bediening ligt binnen het Koninkrijk van God. 

De cursus is een combinatie van onderwijs en training en is acht avonden. Er is voldoende tijd om door te praten en te oefenen in de kleine groep. Er is ook ruimte voor persoonlijke vragen en gebed. Best stevig, 8 avonden, maar zie het vooral als een diepgaande investering om te komen tot persoonlijke geloofsgroei en groei in je bijdrage aan Gods werk in de wereld. 

Cursusleider:  
Teus Van Vliet

Data:       
28 september, 19 oktober, 2,9,16,23,30 november, 7 en 14 december

Tijd:         
Aanvang 19:45 uur tot 22.00 uur 

Kosten:  
€25,00 incl. Koffie en Thee. Het cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld. Daarnaast wordt er een collecte gehouden voor het EW om de geestelijke vernieuwing in de PKN te ondersteunen.

Opgeven via:
Aanmelden kan bij: Teus van Vliet - teus@gebedspastoraatharmelen.nl
Informatie over de inhoud van het programma zie de website: www.gebedspastoraatharmelen.nl

 Aanmelden graag voor 15 september.

Levend in Christus - Harmelen
€ 25,00 per ticket

Shelter
Ambachtsheerelaan 27
Harmelen