Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus Leven in vrijheid

Leer bidden in de kracht van de Heilige Geest, leef in vrijheid en leer dit door te geven aan anderen. Klik hier voor info en cursusdata. 

Cursus Leven in vrijheid

Bidden in de kracht van de Heilige Geest 

Op 10 oktober 2015 start er een nieuwe cursus Leven in vrijheid. Er zijn dit najaar weer vier cursusdagen op zaterdag in Harmelen. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over bidden in de kracht van de Heilige Geest en dit ook wil toepassen in zijn/haar eigen leven of in de hulp aan anderen. De cursus is een combinatie van theorie en training in de praktijk.Meld je snel aan want er is plaats voor maximaal 15 cursisten.

Cursusmateriaal
Het nieuwe cursus-werkboek Leven in vrijheid en handleiding Kies dan het leven.

Cursusdagen en adresgegevens
10 oktober
31 oktober
21 november
28 november
van 10.00 -15.00 uur
De cursus wordt gegeven in Shelter, Ambachtsheerelaan 27 in Harmelen.

Kosten
De kosten voor de hele cursus bedragen € 50,- incl. cursusmateriaal, koffie, thee, melk of karnemelk. U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen.

Aanmelden
Meer informatie en aanmelden bij: Hanneke de Vos - hanneke@gebedspastoraatharmelen.nl

Preview programma

Module 1: Leven door gebed
LES 1 Geestelijke gaven. LES 2 Beelddrager van God. LES 3 Leven door gebed.
Onderwerpen:
• Geestelijke gaven en bedieningen
• Bijbelse visie op geest, ziel en lichaam
• Profetisch spreken
• De stem van God verstaan
• Zegenend bidden

Module 2: Leven in het Koninkrijk van God
LES 4 Leven in het Koninkrijk van God. LES 5 Het rijk van de duisternis.
Onderwerpen:
• Onze positie in Christus
• De rechten en verantwoordelijkheden
• Bekering en vergeving
• Inzicht in de geestelijke strijd

Module 3: Kies voor het leven!
LES 6 Vrijmaking. LES 7 Bevrijding
Onderwerpen:
• Bedekking van de waarheid
• Zegen of vloek
• Vrijmaking van de ziel
• Rechtspreken in het Koninkrijk van God
• Binden en ontbinden
• Uitdrijven van boze geesten

Module 4: Genees de zieken!
LES 8 Genezing.
Onderwerpen:
• God is onze heelmeester
• Genezing van geest, ziel en lichaam
• Onze rol bij genezing
• Toepassing van de handleiding

*Nieuw in 2016 : Training om deze cursus verder te verspreiden en zelf te geven. Als dit je belangstelling heeft, volg dan eerst de cursus in het najaar.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband