Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Luisteren naar Gods stem

date_range 26 september 2019
20:00 , 3 avonden

“Hoe merk ik meer van God in mijn leven en hoe kan ik Zijn stem leren verstaan?” Ongetwijfeld vragen die meer christenen stellen.
Eigenlijk is dan ook de vraag hoe we de krachtige werking van de Heilige Geest meer kunnen toelaten in ons leven.
Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het 'werkelijk luisteren'.

De cursus bestaat uit 3 avonden en is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.
1e deel Wandelen met God
2e deel Wacht op de Heer
3e deel Rivieren van levend water

Cursusleider is Christiaan Post, vanuit het Evangelisch Werkverband.

Tijd:
19.45 uur koffie, start 20.00 uur tot 22.00 uur.

Data:
26 september, 10 en 17 oktober 2019

Info/aanmelding: 
Marjolein Post: marjoleinpost78@gmail.com  

Het boekje kost 10,-. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

De cursus wordt georganiseerd door de Regiowerkgroep Twente/Salland Evangelisch Werkverband

Luisteren naar Gods stem
€ 10,00 per ticket

Hebron dorpskerk
Burg. J.C. van den Bergplein 3
7642 GR Wierden