Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Luisteren naar Gods stem, groeien in persoonlijke omgang met God - Genderen

date_range 02 maart 2020
20:00 - 22:00 , 3 avonden

Luisteren naar Gods stem, groeien in persoonlijke omgang met God
Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het 'werkelijk luisteren'.

De cursus bestaat uit 3 momenten en is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.
1e deel Wandelen met God
2e deel Wacht op de Heer
3e deel Rivieren van levend water

Data: 
maandagavond 2 maart, 16 maart en 30 maart

Cursusleider is Annet van Willigen, Toeruster binnen het EW

Tijd:
start 20.00 uur tot 22.00 uur.

Info/aanmelding:  
Via Hennie Bouman - hennie@boumanautos.nl

Het boekje kost 10,-. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Luisteren naar Gods stem, groeien in persoonlijke omgang met God - Genderen
€ 10,00 per ticket

PKN Gereformeerde kerk
Hoofdstraat 78
4265 HA Genderen