Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Luisteren naar Gods stem

date_range 05 juni 2019
20:00 , 3 avonden

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het 'werkelijk luisteren'.

De cursus bestaat uit 3 dagdelen en is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.
1e deel Wandelen met God
2e deel Wacht op de Heer
3e deel Rivieren van levend water

Cursusleider is ds. Jelle de Kok uit Wilsum, predikant-toeruster in de Protestantse Kerk via het Evangelisch Werkverband.

Tijd:
19.45 uur koffie, start 20.00 uur tot 22.00 uur.

Info/aanmelding:  Sylvia Bonestroo(mail) of mobiel 06 31027929

Het boekje kost 10,-. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Luisteren naar Gods stem
€ 10,00 per ticket

De Westerkerk
Wilhelminalaan 97
8262 DC Kampen