Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Luisteren naar Gods stem

date_range 30 september 2019
20:00 , 3 avonden

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het 'werkelijk luisteren'.

De cursus bestaat uit 3 dagdelen en is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.
1e deel Wandelen met God
2e deel Wacht op de Heer
3e deel Rivieren van levend water

Cursusleider is Annet van Willigen, vanuit het Evangelisch Werkverband

Aanvang: 19.45 uur koffie, start 20.00 uur tot 22.00 uur

Data: 30 september, 7 oktober, 28 oktober

Info/aanmelding: Jessica de Jonge, jessicaverlek@gmail.com, 06-28830854

Het cursusmateriaal kost 10 euro. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen.

Luisteren naar Gods stem

Ontmoetingskerk Nieuw Lekkerland
Lekdijk 219
2957 CH Nieuw–Lekkerland