Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Luisteren naar Gods stem - Genderen

date_range 02 november 2020
Open: 19:45, Start: 20.00-21:30 , 1,5 uur

Cursus 'Luisteren naar Gods stem' 

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Hoe doe je dit? Zegt de Bijbel daar iets over? Dit is het thema van de cursus ‘Luisteren naar Gods stem’.  
 
Inhoud van de cursus 
De cursus bestaat uit drie (online) avonden en is een combinatie van onderwijs en oefeningen in kleine groepen. 

1e avond: Wandelen met God 
2e avond: Wacht op de Heer  
3e avond: Rivieren van levend water 

De opzet  
Tijdens de cursusavonden is veel tijd ingeruimd voor het oefenen in kleine groepen. Het luisteren naar Gods stem leer je niet door erover te lezen maar door er in de praktijk mee te oefenen. De cursus biedt deelnemers een Bijbelse basis voor het onderwijs, de training en de toepassing in het dagelijks leven.

Om de Bijbelse basis van de cursus te onderstrepen en te benadrukken dat de Bijbel de belangrijkste bron is van Gods woord, begint elke cursusavond met een oefening luisterend Bijbellezen.

In de toerusting komen praktische zaken aan de orde als: 
 
> Hoe spreekt God? 
> Hoe kan ik stil worden / tot rust komen? 
> Welke obstakels kunnen er zijn? 
> Hoe toets ik of iets van God is? 
 
Naast de cursusavonden krijgen de deelnemers huiswerk mee om hen te stimuleren het geleerde thuis toe te passen en tijd te nemen voor de dagelijkse omgang met God.  

Cursusleider: Annet van Willigen, Toeruster binnen het EW 
 
Data:
3 avonden - 02, 16, 30 november 2020  

Tijd: 
19.45 - Deur open 
20.00 - Start cursus
21.30 - Einde
 

CURSUS = VOL !

De cursus is vol en ervoor opgeven is niet meer mogelijk. Wel kunnen geïnteresseerden zich opgeven om een uitnodiging te ontvangen voor de eerst volgende cursus; dat is de online variant in januari 2021. Je kan ook als er een groepje belangstellenden is contact opnemen om ons de cursus lokaal te laten geven aan max 30 deelnemers.

Voor meer informatie/vragen stuur een bericht naar info@ewv.nl

Luisteren naar Gods stem - GenderenGenderen