Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Luisteren naar Gods stem - Nieuw Loosdrecht (live)

date_range 16 februari 2022
20.00 tot 22.00 uur

Cursus 'Luisteren naar Gods stem' (Live op locatie!)

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Hoe doe je dit? Zegt de Bijbel daar iets over? Dit is het thema van de cursus ‘Luisteren naar Gods stem’.  
 
Inhoud van de cursus 
De cursus bestaat uit drie avonden en is een combinatie van onderwijs en oefeningen in kleine groepen. 

1e avond: Wandelen met God 
2e avond: Wacht op de Heer  
3e avond: Rivieren van levend water 

De opzet  
Tijdens de cursusavonden is veel tijd ingeruimd voor het oefenen in kleine groepen. Het luisteren naar Gods stem leer je niet door erover te lezen maar door er in de praktijk mee te oefenen. De cursus biedt deelnemers een Bijbelse basis voor het onderwijs, de training en de toepassing in het dagelijks leven.

Om de Bijbelse basis van de cursus te onderstrepen en te benadrukken dat de Bijbel de belangrijkste bron is van Gods woord, begint elke cursusavond met een oefening luisterend Bijbellezen.

In de toerusting komen praktische zaken aan de orde als: 
 
> Hoe spreekt God? 
> Hoe kan ik stil worden / tot rust komen? 
> Welke obstakels kunnen er zijn? 
> Hoe toets ik of iets van God is? 
 
Naast de cursusavonden krijgen de deelnemers huiswerk mee om hen te stimuleren het geleerde thuis toe te passen en tijd te nemen voor de dagelijkse omgang met God.  

Cursusleider:  Annet van Willigen, Toeruster binnen het EW 
 
Data & tijd:
3 avonden - 16 februari, 2 en 16 maart 2022. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Stel je vragen of meld je aan via :
connydg@hotmail.com

 

Luisteren naar Gods stem - Nieuw Loosdrecht (live)

Hervormd Loosdrecht Sijpekerk
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171
1231 KS Nieuw Loosdrecht