Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

PEP-training: missionair kerk-zijn (gaat niet door)

23 November, 2017 - 09:30
Plaats: 
Theologische Universiteit Kampen

Missionair kerk-zijn in een postchristelijke omgeving

  • Samen met je kerkenraad leidinggeven aan een bezinningsproces over christelijke missie in een postchristelijke omgeving
  • Attitude en praktijk van gemeenteopbouw via geloofsopbouw volgens Leven uit de Bron toegepast op de missionaire dimensie van gemeentezijn
  • Concrete bouwstenen ontwikkelen voor missie in de plaatselijke situatie

Doelgroep

Deze training richt zich op elke predikant of kerkelijk werker die zelf werkzaam is in een gemeente. Het verdient aanbeveling (maar is niet noodzakelijk) eerst de basistraining Samen bouwen aan de kern van de kerk te volgen.

Docenten

- Jelle de Kok
- Stefan Paas  

Praktische gegevens

Datum 

23 november 2017, 25 januari, 8 maart, 19 april en 31 mei 2018, 9.30-15.30 uur

Locatie

Theologische Universiteit Kampen 

Omvang 

3,5 of 2 EC 

Aantal deelnemers 

min. 10 - max. 15 

Inschrijven tot 

1 november 2017

 Meer informatie

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband