Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

EW Theologenconferentie 2018

29 Januari, 2018 - 09:30
Plaats: 
Harderwijk

Op maandag 29 januari 2018 vindt de jaarlijkse EW Theologenconferentie plaats met het thema 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'. Sprekers zijn ds. Jelle de Kok, ds. Jacques Helder en dr. Gerrit Vreugdenhil. 

Een dag voor jou als predikant of kerkelijk werker met onderwijs dat aansluit bij het werk in de plaatselijke kerk en concrete handreikingen geeft over de praktijk van het werk van de Geest in gemeenteopbouw.

Bevestiging ds. Jelle de Kok
Een bijzonder moment staat gepland voor de ochtend: ds. Jelle de Kok, al lang verbonden met het EW, zal als predikant-toeruster worden bevestigd. De bevestiging zal plaatsvinden onder leiding van dr. R. de Reuver, scriba van de Protestantse kerk. Ook een afvaardiging van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Wilsum zal aanwezig zijn.

Formeel is ds. Jelle de Kok dan predikant met een bijzondere opdracht voor de PKN namens het Evangelisch Werkverband. Zijn benoeming is een belangrijke en logische stap voor het EW. In het werkveld is behoefte aan goede en inhoudelijke toerusting rondom het geloofsgesprek en de geloofspraxis. In de praktijk van het werk is ds. Jelle de Kok hoofd toerusting gemeenten en u kunt hem daarvoor altijd benaderen. 

Sprekers
Na zijn bevestiging zal ds. Jelle de Kok zelf de eerste lezing van de dag verzorgen. Hij zal spreken over het thema ‘Ruimte voor de Geest - handreikingen voor de praktijk van geloofs- en gemeenteopbouw' en ingaan op vragen als: Welke visie hebben we op het werk van de Heilige Geest in ons werk en in onze theologie? Welke blokkades kun je tegenkomen? Valt het werk van de Geest te structureren? Voor de praktijk van gemeenteopbouw zal hij handreikingen doen hoe je het werk van de Geest praktiseert en stimuleert in een traditionele setting.

Na de lunch zal ds. Jacques Helder, predikant in Scherpenzeel en voorzitter van de Lucasorde, reflecteren op de bijdrage van Jelle en ook zelf ervaringen inbrengen en op vragen van predikanten ingaan.

Daarna zal dr. Gerrit Vreugdenhil uit Gouda spreken over ‘De gemeente dienen in betoon van Geest en kracht', waarin hij ook in gaat op de geestelijke strijd die dit met zich meebrengt. Hoe ga je om met strijd wanneer je meer ruimte geeft voor de Geest in de gemeente? Hoe ga je om met de pijlen van ontmoediging en verleiding die op je afkomen?

 

Locatie: Kerkelijk Centrum de Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk
Datum en tijd: maandag 29 januari van 10:00 - 15:30 (9:30 inloop met koffie/thee)
Prijs: €25,- (EW-Partner) of €35,- (geen EW-Partner)

Aanmelden via TicketJames

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband