Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Wie is Jezus - Dronrijp

date_range 26 maart 2020
20.00 uur , 3 avonden

Wie is Jezus?
De vraag wie Jezus is heeft vele mensen al bezig gehouden. In deze cursus gaan we op ontdekkingstocht om zo ons beeld van Jezus te vormen. We luisteren naar allerlei stemmen uit de wereld en uit de Bijbel. Doe je mee met deze zoektocht?
 
Onderwerpen:
1ste avond: wat zeggen de mensen wie ik ben? We kijken naar visies en meningen over Jezus in zijn tijd en in onze tijd en ook wat er al over hem gezegd is voor zijn komst.
2de avond: Wat zegt Jezus over zichzelf? We lezen alle uitspraken die Jezus over zichzelf gedaan heeft.
3de avond: Wat is de betekenis van Jezus’ leven en werken voor ons vandaag, en wat kunnen wij volgens de Bijbel van Jezus vandaag verwachten en wat voor de toekomst?
 
Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster binnen de Protestantse Kerk via het Evangelisch Werkverband.
 
Praktische gegevens

Data: 26 maart, 2 en 16 april 2020

Tijd: inloop 20:00 uur , aanvang 20.15 tot 22:15 uur

Onkosten
:
er zijn geen onkosten aan deze cursus verbonden, wel pen en Bijbel meenemen. U krijgt stencils op de avond zelf. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing in de kerken te ondersteunen.

Locatie:

Bovenzaal Salviuskerk, Tserkebuorren 1 Dronrijp

Info/aanmelding :
Liesbeth van Zalinge, liesbethvz75@gmail.com, 0517-233500

Wie is Jezus - Dronrijp
€ 0,00 per ticket

Bovenzaal Salviuskerk
Tserkebuorren 1
Dronrijp