Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Ruimte voor de Geest - Werkboek


€4,95

Met de titel van dit cursusboekje wil ik aangeven dat ik mijzelf niet kan veranderen en ook de gemeente niet. Hoe meer de Geest ruimte krijgt in mijn leven en dat van de

gemeente, hoe meer leven en vernieuwing en inspiratie er zal zijn.

 

Dit cursusboekje is geschreven om na te denken

en door te praten met elkaar over de vragen:

‘Hoe kan de Geest meer ruimte krijgen in de plaatselijk gemeente en in

ons eigen leven? En hoe kunnen wij anderen daarbij helpen?’

 

De cursusavonden zijn een afwisseling van onderwijs en onderlinge gesprekken over hoe we dit kunnen toepassen in onze eigen situatie.

 

Voor verdere verdieping heb ik een boek geschreven met dezelfde titel.

Dit boek is vooral bedoeld om in kerkenraden bezinning over dit onderwerp te

stimuleren. Daarnaast is het bruikbaar voor bijvoorbeeld een commissie van

vorming & toerusting of een gesprekskring.

 

Ds. Jelle de Kok was predikant in Drachtstercompagnie en Diever.

Op dit moment is hij verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Wilsum (PKN).

Tevens is hij per 1 september 2017 predikant-toeruster via het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband