Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

De gave van profetie


€14,95

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie. Dat is wat Paulus gebiedt in 1 Korintiërs 14:1. Doen wij christenen dat ook in de praktijk? Mogen we inderdaad streven naar de gave van profetie? Of is dat gevaarlijk?Op deze vragen geeft Jack Deere heldere en Bijbels onderbouwde antwoorden. Deere vertelt over zijn eigen wantrouwen ten opzichte van profeten en over zijn persoonlijke ervaringen met profeten. Hij laat zien welke rol profetie in zijn leven is gaan spelen en geeft veel voorbeelden uit de praktijk.

De gave van profetie - opbouwen troosten en bemoedigen levert een belangrijke bijdrage aan het gezond functioneren van deze onmisbare gave voor de gemeente. Voor wie een stap verder wil gaan en zelf de gave in praktijk wil gebruiken geeft het boek Bijbelse richtlijnen.

Jack Deere is voorganger van de Wellspring Church (Fort Worth, Texas), voormalig professor Oude Testament aan het Dallas Theological Seminary.

ISBN: 9789077992074

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband