Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Collecteren voor EW

Het EW opnemen in uw collecterooster?

Het Evangelisch Werkverband kan heel veel werk doen dankzij giften en collecten van mensen ons een warm hart toedragen. Een aantal gemeenten collecteert regelmatig voor geestelijke vernieuwing in de kerk. Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is. Wil je bijdragen aan de geestelijke vernieuwing in de Protestantse Kerk? We doen vrijmoedig een beroep op u om het EW op het collecterooster te (laten) plaatsen. 

Naast onze algemene werk kunt u ook kiezen voor een gericht collectedoel. Het meest urgent is op dit moment:

  • De onderwijslijn Ruimte voor de Geest
  • Didactische ontwikkeling discipelschapscursus
  • Ontwikkeling nieuwe leerlijn: 'Kerk in beweging'
  • Verder ontwikkelen van onze website ewv.nl

Wilt u een specifiek doel steunen, kies dan een project uit bovenstaand rijtje of neem contact met ons op tel. 0342-640010, of per mail info@ewv.nl. Graag ondersteunen we u met een bericht voor het kerkblad.