Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Gift geven

Steun je de geestelijke vernieuwing in de Protestantse Kerk?

Naast je gebed is ook je gift van harte welkom. Het Evangelisch Werkverband is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften. We zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de gift  aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

U kunt het Evangelisch Werkverband op diverse manieren financieel steunen:

Eenmalige gift

U kunt op een aantal manieren een eenmalige gift doneren:

  1. U maakt zelf een bedrag naar wens over op ons IBAN: NL02INGB0006881455 t.n.v. Stichting Evangelisch Werkverband
  2. U vult het machtigingsformulier in op deze pagina.

Machtigingsformulier

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees hier ons privacybeleid

Verzenden