Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus 'Luisteren naar Gods stem'

Soms hoor je anderen zeggen: "God sprak tot mij". Dan denk jij misschien:"Die hoort Gods stem... zou dat ook voor mij mogelijk zijn?" Jazeker! Je leert het door de omgang met Hem, want iedere christen kan de stem van de Goede Herder kennen. Hoe? Dat is de inzet van deze cursus en velen gingen je al voor en werden zeer bemoedigd.

In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen helpen we je de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen'. Je zult ontdekken dat we niet een trucje aanleren, maar dat door het verdiepen van jouw eigen relatie met God, God op een unieke manier zijn weg met je zal gaan. Hij wil niets liever dan communiceren met ons en ons inzetten in het verspreiden van zijn Evangelie.

We gaan uit van een minimum aantal deelnemers van 15. Het is mogelijk dat de eigen predikant de cursus geeft, maar er kan ook iemand vanuit het Evangelisch Werkverband bij u komen.

Voor meer infomatie kunt u contact opnemen via secretariaat@ewv.nl

Bestel hier de cursus!

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband