Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Doneren

Nalaten

De kerk is van alle generaties en iedere generatie verlangt opnieuw naar geestelijke vernieuwing in de kerk. Gelukkig zien we Gods Geest volop aan het werk in de kerk in Nederland. We strekken ons ernaar uit om meer van God te ontvangen en dat door te geven. Opdat de kerk ook in de toekomst vol is van Zijn kracht en meer geraakt worden door het evangelie van de levende Christus.

Vanuit dit verlangen wil het Evangelisch Werkverband een beweging zijn van bemoediging, bekrachtiging en aansporing in de protestantse kerk. Samen vormen we een netwerk van vernieuwers in de kerk. Wij doen dit vanuit het vertrouwen dat Christus zijn Kerk bouwt. We gaan voor het werk van de Geest, voor discipelschap, voor pionieren en voor missie.

We kunnen dit werk doen met de steun van duizenden Vrienden en Partners in Nederland. We voelen ons gesterkt door hun bijdragen, hun gebed en hun financiële steun. Zonder deze bijdragen zou ons werk onmogelijk zijn.

Heeft u er wel eens over nagedacht om een goed doel, zoals het Evangelisch Werkverband, op te nemen in uw testament? Zo blijft u - ook na uw overlijden - meebouwen aan de Kerk in de kracht van Gods Geest.

Er zijn verschillende manieren om het Evangelisch Werkverband in uw testament op te nemen.

Erfstelling

Het is mogelijk om Evangelisch Werkverband bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Evangelisch Werkverband erft dan een bepaald deel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten.

Legaat

U kunt er ook voor kiezen om een legaat na te laten. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Evangelisch Werkverband. U kunt verschillende legaten opnemen in uw testament.

Het Evangelisch Werkverband betaalt geen erfbelasting

Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, de zogenoemde erfbelasting. Het Evangelisch Werkverband is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u over uw schenking aan het Evangelisch Werkverband géén erfbelasting betaalt waardoor uw schenking volledig wordt gebruikt voor de geestelijke vernieuwing van de protestantse kerk.

Notaris

Het is wel noodzakelijk om de verdeling van de nalatenschap vast te leggen bij een notaris. Een zelfgeschreven wens heeft namelijk geen rechtsgeldigheid. Zij kunnen u meer informatie verstrekken over nalatenschappen.

Vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u misschien vragen over dit onderwerp heeft. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen met dhr. H.J. (Hans) Maat , 0342–460010.

God zegene uw gaven!

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband