Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Sterk en moedig als Jozua


€8,95

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?

Mozes leerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

Net als de vorige GGG-boekjes zal het nieuwe gespreksboek er fantastisch uit gaan zien, met achtergrondinformatie in ieder programma, afbeeldingen die de thema’s ondersteunen, en inspi­rerende interviews met christenen in kerk en samenleving die iets laten zien van hoe het is om sterk en moedig binnen te gaan in het Koninkrijk. Het zal je inspireren met elkaar je roeping en weg te zoeken en te vinden.

Schrijvers GGG-materiaal: Ds. Pieter Both, Ds. Jaap Hansum, Ds. Peter Smilde (eindredactie)

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband