Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Het EW in coronatijd

Hoe gaat het met het EW in coronatijd?      door Hans Maat
 
Het leek me goed om u en jou eens te informeren hoe wij als Evangelisch Werkverband in deze ingewikkelde tijd ons werk doen. In deze bijzondere periode komen we op plekken waar we voorheen niet kwamen: we spreken en bidden in weilanden, op parkeerplaatsen, in erediensten, kerkzaaltjes en huiskamers. 
We geven online cursus als we niet samen kunnen komen.
We bemoedigen voorgangers en doen oefeningen in evangelisatie. Heel spannend maar geweldig om te doen. 

In onze bezinning met bestuur en medewerkers proberen wij de tijd en onze missie biddend en vooral profetisch te verstaan. Dit betekent voor het EW concreet dat wij vooral een vernieuwingsbeweging willen zijn en God heeft daarin nadrukkelijk gesproken over nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken. We richten ons op jou en op plaatselijke gemeenten die verlangen naar meer. We gaan trainen in discipelschap en bereiden op meerdere locaties discipelschaps- trainingscentra/scholen voor.  Het gaat in onze beweging om het werk van de Heilige Geest en de theologie van het Koninkrijk. We schrijven nieuwe cursussen voor begin 2021 rondom profetie en genezing. We blijven bouwen aan pioniersplekken en starten een experiment met huiskerken.  

De komende jaren komen de nieuwe generaties meer in beeld, hoewel dat niet betekent dat we ouderen geen recht zouden doen. We doen het graag samen met alle generaties. Mijn hart heeft echter altijd gelegen bij jonge mensen en ik denk dat ze slecht worden bereikt. Dat moet veranderen.

God is sterk aanwezig op onze weg
Wij ervaren als bestuur, staf en vrijwilligers dat God ons tot in detail leidt. Dat is het meest kostbare wat ik de afgelopen jaren heb ontdekt, meer dan alle modellen voor kerkplanting, de wonderen en tekenen, de gaven van de Geest of de aandacht voor lofprijzing. De leiding van God die wij ervaren, leidt ertoe dat het nu minder gaat om interessante projecten, fijne events of creatieve uitgaven. Bovendien; niet het vele is goed, maar het goede is veel. Het belangrijkste voor ons is het luisteren naar het spreken van de Heilige Geest. De Heilige Geest stuwt ons richting de verkondiging en demonstratie van het evangelie van het Koninkrijk en het bekrachtigen van de kerk. Dat is niet het enige: het tot geloof brengen van mensen door kerkplanting en evangelisatie wordt een belangrijk thema. Wij zijn ook geroepen om de kerk te laten zien dat er veel is wat onder de noemer valt van religiositeit en dat dit het zicht op Jezus Christus belemmert en leidt tot onvruchtbaarheid.

De kerk verandert
We zien grote veranderingen binnen de PKN en daarbuiten. We zien goede en mooie initiatieven, binnen en buiten de kerk. Tegelijkertijd ervaren wij ook dat de gestalte van kerk zijn, zo snel verandert dat we het haast niet kunnen bijbenen. Kerk-zijn wordt vloeibaar en daarmee neemt het andere vormen aan. Kerk verplaatst zich naar huiskamers en binnenkamers, naar scholen en bedrijven, naar allerlei bedieningen en initiatieven én naar spontaan belegde bijeenkomsten. Andere accenten lijken belangrijk. Gemeenschap, samen eten en samen bidden. Vorm geven aan christen-zijn op allerlei posities in bestuur, bedrijfsleven, de zorg of elders. Maar het biedt zeker kansen voor kerk en koninkrijk!
Vele kerkenraden, predikanten en leiders vrezen wel dat een substantieel deel  van de huidige kerkleden zich niet meer zal voegen in het bestaande als deze crisis voorbij is. En ik denk dat dit terecht is.  

Het leidt bij mij echter niet tot ontmoediging. Integendeel. Wat mij opvalt is het grote verlangen van vele gelovigen om meer als discipel te leven en Jezus te volgen. Verder zie ik ook groepen mensen die al dan niet met geloof zijn opgevoed, maar wel van alles volgen via live streams op internet. Het kunnen zomaar onze buren zijn.

We maken wat mee!
In onze spreekbeurten maken we elke week mee hoe levens openbreken door de krachtige liefde van God. Het is prachtig om te zien hoe hele kerkgemeenschappen reageren op de uitingen en werkingen van Gods Geest. Soms neemt Hij de regie helemaal over en ik zeg het maar eerlijk: ik word daar heel blij van! We zien mensen die echt gaan groeien in het geloof. We staan versteld van de wijze waarop God mensen geneest van allerlei kwalen en problematiek en hoe Hij bevrijdt van banden. We zien herstel en verzoening in de levens van hen die we bezoeken. Alle lof aan God! 

Onze vraag aan jouw?
Graag zou ik u ik wat dit betreft meer getuigenissen en interviews laten zien. We zijn alleen onderbezet en hebben door het verlies van omzet en giften door COVID-19 dus niet de middelen en de mensen om dit te doen. Misschien heb je op onze conferenties veel ontvangen. Of we hebben bijgedragen aan jouw groei in je relatie met God. Misschien hebben we in jouw gemeente cursus gegeven. In Mattheus 10 spreekt Jezus uit dat de werker of arbeider zijn loon waard is. Mijn vraag aan jou is dan ook of je vriend zou willen worden. Deze vraag is niet makkelijk voor mij. Integendeel. Dit vraag ik aan jou omdat wij gezonden zijn om jou en de kerk te activeren. Om de Here Jezus te gaan dienen met hart en ziel en om je geloof in de praktijk te brengen. We willen kerk-zijn steeds weer opnieuw ontdekken door terug te keren naar de bron in een voortdurende reformerende beweging. Dit doen wij zonder 2000 jaar kerkgeschiedenis te negeren. Maar wel open te staan voor het nieuwe wat God doet in deze tijd.

Nogmaals: we hebben jou ook nodig!
Doe met ons mee en wordt vriend!

Wil je ons helpen? 
Hoe? Druk op de button 'Ja, ik help mee'.

Dank je wel,
Hans Maat, directeur

Ja, ik help mee!