Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Ds. Jelle de Kok - predikant-toeruster

Toerusting voor predikanten, coaching voor kerkenraden en cursussen voor gemeenteleden. Ds. Jelle de Kok is al jaren betrokken bij het werk van het Evangelisch Werkverband: geestelijke vernieuwing voor de traditionele kerk. Wie is Jelle de Kok? 

Jelle: "Veel mensen hebben wel een verlangen naar meer van de Geest, maar weten niet hoe ze dat vorm kunnen geven. Daarin wil ik graag behulpzaam zijn door bemoediging van predikanten, door visie te delen met kerkenraden en door gemeenteleden toe te rusten."

Wie is Jelle de Kok?
Jelle: "Veel mensen hebben wel een verlangen naar meer van de Geest, maar weten niet hoe ze dat vorm kunnen geven. Daarin wil ik graag behulpzaam zijn door predikanten te bemoedigen, het delen van visie met kerkenraden en door gemeenteleden toe te rusten."
 

Bevestiging als predikant-toeruster
Jelle de Kok werd tijdens de EW Theologenconferentie op 29 januari jl. bevestigd als predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk in Nederland namens het Evangelisch Werkverband. Bekijk een verslag in onderstaande video:

 
Lezing: "Ruimte voor de Geest"
Na zijn bevestiging als predikant-toeruster binnen de PKN verzorgde Jelle de lezing:'Ruimte voor de Geest'. Jelle: "Het is een begaanbare weg die hoop en perspectief biedt. Want waar de Geest de ruimte krijgt, daar bloeit het leven op."

Ben je geinteresseerd geraakt in het werk wat Jelle doet voor jou zelf als predikant, voor de kerkenraad waarin je zit of de gemeente waar je lid van bent? Neem contact met ons op! Mail naar info@ewv.nl of bel naar 0342-460010.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband